מאמר זה מתאר תכונות שחלות רק על Jabber Team Messaging.

במרחב, יש לבחור באפשרות ' עוד' > 'פתח את הרשימה' > 'הזמן משתתפים '. הקלד את האותיות הראשונות של השם או כתובת הדוא"ל שלו, ובחר אותן מהרשימה.

במרחב, בחר עוד > הצג/הסתר רשימת משתתפים > הוסף אנשים. הקלד את האותיות הראשונות של השם או כתובת הדוא"ל שלו, ובחר אותן מהרשימה.

בנכס, מקישים על שם הנכס ובוחרים באפשרות הזמנת משתתף. הקלד את האותיות הראשונות של השם או כתובת הדוא"ל שלו, ובחר אותן מהרשימה.