В WBS33 и по-късно опцията Остави meeting се намира в централизирано събрание контроли.

1

Изберете Напускане в контролите на събранието, след което изберете Напускане на събрание .

2

Изберете нов хост, след което изберете Напускане на събрание.