W spp33 i nowszych, Opcja Opuść spotkanie znajduje się w formantów scentralizowanego spotkania.

1

Wybierz pozycję Pozostaw w formancie spotkania, a następnie wybierz pozycję Opuść spotkanie.

2

Wybierz nowego hosta, a następnie wybierz pozycję Opuść spotkanie.