Ако администраторът на сайта Ви ви позволява да получавате автоматични актуализации на Инструменти за продуктивност на Webex, можете да проверите дали е налична актуализация.

В Microsoft Outlook отидете на Планиране на събрание > Още > Проверка за актуализации .

Инструменти за продуктивност проверява дали е налична нова актуализация. Ако няма налична актуализация, се появява съобщение, показващо, че е инсталирана най-новата версия. Ако е налична нова актуализация, можете да изберете да я инсталирате незабавно.

 

Когато Microsoft Outlook е отворен, Webex Инструменти за продуктивност проверява за актуализации автоматично на всеки два часа.