Ako vam administrator web-mjesta -mjesta dopušta primanje automatskih ažuriranja Webex alata za produktivnost, možete provjeriti je li ažuriranje dostupno.

U Microsoft Outlook idite na Zakažite sastanak > Više > Provjerite ima li ažuriranja .

Alati za produktivnost provjeravaju je li dostupno novo ažuriranje. Ako ažuriranje nije dostupno, pojavljuje se poruka koja pokazuje da je instalirana najnovija verzija. Ako je novo ažuriranje dostupno, možete ga odmah instalirati.

 

Kada je Microsoft Outlook otvoren, Webex Productivity Tools automatski provjerava ažuriranja svaka dva sata.