Референцията за одитните събития на Control Hub е публикувана като PDF файл на Cisco.com.

За да търсите и прегледате конкретна администраторска дейност в Control Hub, прочетете https://help.webex.com/2tc9yx.