ההפניה לאירועי ביקורת של מרכז הבקרה מתפרסמת כקובץ PDF ב- Cisco.com.

כדי לחפש ולהציג פעילות ספציפית של מנהל מערכת במרכז הבקרה, קרא את . https://help.webex.com/2tc9yx