Щракнете, за да видите филтрите си, изберете Чернови , след което изберете съобщението, което искате да завършите.


 

Черновите на съобщенията ви се запазват дори след рестартиране, така че винаги можете да се върнете към тях.

Натиснете, за да видите наличните филтри, отидете в Чернови и след това изберетесъобщението, което искате да завършите.

Натиснете, за да видите наличните филтри, отидете в Чернови и след това изберетесъобщението, което искате да завършите.

Щракнете, за да видите филтрите си, изберете Чернови , след което изберетесъобщението, което искате да завършите.