Klicka på för att visa dina filter, välj Utkast och välj sedan det meddelande som du vill slutföra.


 

Meddelandeutkast sparas även efter en omstart så att du alltid kan gå tillbaka till dem.

Tryck på för att visa dina tillgängliga filter, gå till Utkast och välj sedan meddelandet som du vill slutföra.

Tryck på för att visa dina tillgängliga filter, gå till Utkast och välj sedan meddelandet som du vill slutföra.

Klicka på för att visa dina filter, välj Utkast och välj sedan det meddelande som du vill slutföra.