1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Планиране на събрание или Планиране на събитие.

3

До Шаблони за събрания или Шаблони за събития изберете шаблон от падащото меню.

4

Направете всички промени, от които се нуждаете, в темата Среща или Тема събитие – Дата и час , Участниците или подПоказванена разширени опции .

5

Изберете Старт, за да започнете срещата си веднага или График, за да насрочите събранието си за по-късно.