1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie lub Zaplanuj wydarzenie.

3

Obok pozycji Szablony spotkań lub Szablony zdarzeńwybierz szablon z menu rozwijanego.

4

Wprowadzić wszelkie potrzebne zmiany w temacie Spotkania lub TemacieWydarzenie, Dacie igodzinie, Uczestnikachlub w obszarze Pokaż opcjezaawansowane.

5

Wybierz pozycję Rozpocznij, aby rozpocząć spotkanie od razu, lub pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie na później.