1

На среща отидете на Участници .

2

Задръжте курсора на курсора на курсора върху името на участника и изберете Още опции .

3

Изберете от следните опции.

Възможно е да не виждате всички тези опции. Това, което виждате, зависи от ролята ви в събранието и вида на събранието.

Това са опциите, налични в webex планирано и Лично събрание стая:

  • Направете водещ— За повече информация вж.
  • Направете хост– За повече информация вижте Направи някой друг хоста насъбранието .
  • Премахване на ролята на cohost — За повече информация вижте Добавяне или премахване наCohost от събрание.
  • Чат—Въведете съобщението си в текстовото поле за чат и натиснете Enter.
  • Спиране навидеото —За повече информация вижте Изключване на участниците Видео.
  • Спуснете всички ръце— За повече информация вижте Преглед на присъстващите с вдигнати ръце в събрание.
  • Преместване влобито —За повече информация вижте Преместване на участниците в и от лобито.
  • Експел–Потвърдете, че искате да премахнете участника от събранието.

Това са опциите, налични в събрание от интервал: