Връзките по-долу предоставят повече информация за работата с мобилното приложение Meetings, информация за първи стъпки в приложението и видеоклипове за помощ с някои от най-често срещаните задачи.

Инсталиране на мобилното приложение Webex Meetings

Използване на мобилното приложение Webex Meetings

Разрешения, поискани от мобилното приложение Webex Meetings

Поддръжка за мобилното приложение Webex Meetings

Използване на управлението на мобилни устройства за конфигуриране на мобилното приложение Webex Meetings

Ресурси за iOS

Бележки за версията на мобилното приложение Webex Meetings (iOS)

Използване на гласови команди на мобилното ви устройство

Използване на мобилното приложение Webex Meetings с Apple Watch

Ресурси за Android

Бележки за версията на мобилното приложение Webex Meetings (Android)

Използване на гласови команди на мобилното ви устройство

Настройване на устройствата на Google Home за работа с Webex Meetings

Прекъсване на връзката с устройствата Google Home от мобилното приложение Webex Meetings