1

За да включите известията за влизане или излизане в събрание, направете едно от следните неща:

  • В Windows отидете на Показване на лентата с менюта > Събрание > Настройки на събранието > Уведомяване.
  • На Mac, Webex срещи > настройки за срещи > известия
2

В раздела Уведомяване , под Звуцина действието на участника поставете отметка в квадратчето до едно от следните:

  • Присъединяване към срещата
  • Напускане на срещата
  • Вдигане на ръка
3

Изберете желания звук за уведомяване от падащото меню и след това затворете прозореца.


 

Никой друг на срещата няма да чуе тези звуци, само вие.

Ако предпочитате да имате известия за всичките си събрания, влезте в сайта си Webex и след това отидете на Предпочитания > Аудио и видео > Тонза влизане и излизане.Ако домакинът го включи, всички потребители на Call-in и Call Me, които се присъединяват към вашето събрание, ще чуят звуковия сигнал.