Използвайте тези стъпки, за да проверите региона (Европа или Северна Америка), към който е картографиране на определена държава.

1

Изтеглете CountryCodeGEOMapping.xlsx .

2

Отворете файла в Microsoft Excel.

3

Изберете измежду едно от следните действия:

  • В раздела Потребителска страница изберете държава от падащия списък в клетката B3. Свързаният регион се показва в клетка B4.
  • Използвайте раздела За съпоставяне на код на държава GEO, за да сърфирате в списъка на държавата.