Използвайте тези стъпки, за да проверите региона (Европа или Северна Америка), към който дадена държава е картографирана.

1

Изтеглете CountryCodeGEOMapping.xlsx .

2

Отворете файла в Microsoft Excel.

3

Изберете от едно от следните действия:

  • На Потребителска страница раздел, изберете държава от падащ списък в клетка B3. Свързаният регион се показва в клетка B4.
  • Използвайте ГЕО картографиране с код на държавата раздел, за да прегледате списъка с държави.