השתמש בשלבים אלה כדי לבדוק את האזור (אירופה או צפון אמריקה) שאליו מפות מדינה מסוימת.

1

הורד את CountryCodeGEOMapping.xlsx .

2

פתח את הקובץ ב-Microsoft Excel.

3

בחר באחת מהפעולות הבאות:

  • בלשונית דף משתמש, בחר מדינה מהרשימה הנפתחת ב-B3 של תא. האזור המשויך מוצג בתא B4.
  • השתמש ב- מיפוי GEO של קוד המדינה לשונית כדי לעיין ברשימת המדינות.