Къде е наличен Webex помощник за събрания ?

Webex Асистент е наличен в Webex срещи и Webex уебинари (не е наличен за уебинари в изгледна уебкаст). В актуализацията 41.7 Webex Помощник също е наличен за Webex App. Събранията започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат Webex Помощник.

Вашият Webex сайт и потребители трябва да бъдат свързани с Cisco Webex Control Hub или управлявани в Control Hub, и на Cisco Webex видеоплатформа версия 2.0, с присъединяване към събрания от видео системи разрешени. За да разберете коя версия използвате, вижте Намерете номера на версията на Cisco Webex срещите си .

Администраторите на Webex могат да активират и деактивират Webex Помощник по всяко време. Уебекс помощник за събрания е разрешен, по подразбиране. По време на събрание или уебинархостовете могат да включат или изключат Webex Помощник.

Ако сайтът Ви не поддържа наличността на Webex Помощник за всички планове на Срещи и Уебинари , администраторите на Webex могат да предоставят Webex Помощник за събрания за организация, цял webex сайтили за конкретни потребители чрез присвояване на лиценз. Администраторите на Webex могат да активират и деактивират Webex Помощник по всяко време. Уебекс помощник за събрания е разрешен, по подразбиране. По време на събрание или уебинархостовете могат да включат или изключат Webex Помощник.

Уебекс асистент е достъпен в световен мащаб. Уебекс асистентът не е достъпен за Webex за правителство.

Linux поддържа Уебекс асистент в Webex App.

Понастоящем Webex Assistant само точно транскрибира английския диалог.

Поверителност

Как да настроите Webex помощник за събрания

Как да използвате Webex помощник за събрания