Hvor er Webex Assistant for Meetings tilgjengelig?

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings og Webex Webinars (ikke tilgjengelig for webinarer i webcast-visning). I 41.7-oppdateringen er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex App. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

Webex-nettstedet og -brukerne må være koblet til Cisco Webex Control Hub eller administrert i Control Hub, og på Cisco Webex videoplattformversjon 2.0, med bli med i møter fra videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings .

Webex-administratorer kan aktivere og deaktivere Webex Assistant når som helst.Webex Assistant for Meetings er aktivert som standard. Under et møte eller webinar kan verter slå på eller av Webex Assistant.

Hvis området ikke støtter webexassistenttilgjengelighet for alle møte- og webinarplaner , kan Webex-administratorer klargjøre Webex Assistant for møter for en organisasjon, et helt Webex-områdeeller for bestemte brukere gjennom lisenstilordning. Webex-administratorer kan aktivere og deaktivere Webex Assistant når som helst.Webex Assistant for Meetings er aktivert som standard. Under et møte eller webinar kan verter slå på eller av Webex Assistant.

Webex Assistant er tilgjengelig globalt.Webex Assistant er ikke tilgjengelig for Webex for Government.

Linux støtter Webex Assistant i Webex App.

For øyeblikket transkriberer Webex Assistant bare engelsk dialog nøyaktig.

Personvern

Slik konfigurerer du Webex Assistant for møter

Slik bruker du Webex Assistant for Meetings