Тази функция премахва фоновия шум и фоновата реч, когато използвате само компютърно аудио .

По време на разговор или събрание изберете падащия в Заглушаване и след това изберете едно от следните под Webex смарт аудио:

  • Отстраняване нашума—Премахва всички фонови шумове
  • Оптимизиране за гласами—Премахва всички фонови шумове и фонова реч

За да зададете това по подразбиране за всичките си обаждания и събрания, променете опцията webex smart аудио във вашите аудио настройки.