Ova funkcija uklanja pozadinsku buku i govor u pozadini kada koristite samo zvuk računara .

Tokom poziva ili sastanka izaberite padajuću kašu u opciji "Priguši ton", a zatim odaberite neku od sledećih opcija u okviru Webex pametnog zvuka:

  • Uklanjanje buke– Uklanja svu pozadinsku buku
  • Optimizuj za moj glas –Uklanja svu pozadinsku buku i govor u pozadini

Da biste ovo postavili kao podrazumevanu vrednost za sve pozive i sastanke, promenite Webex opciju pametnog zvuka u audio postavkama.