1

Отидете на "Събрания" и изберете събранието в списъка на събранията.

2

Отидете в списъка с хора.

Списъкът с хората показва всички, които са поканени. Под името на всеки човек можете да видите дали този човек е приел, отказал или не е отговорил на поканата за събрание.