1

Докато сте на среща, отидете на Участници, за да разберете кой се е присъединил или не към срещата и дали участва активно.


 

Направете екранна снимка на списъка с хора по време на срещата, ако искате напомняне за това кой е присъствал на срещата след нейния край.

 • В срещата – изброява хората, които са се присъединили към срещата, независимо дали са се присъединили отПриложение Webex, отMeetingsприложение или от видео устройство. Устройствата за сдвоени стаи показват имената на всички, сдвоени с това устройство. Можете също така да видите кой е домакин, заглушен, споделя, активно говори, присъединил се е извън вашата организация, присъединил се е само по телефона или ако някой се е присъединил, но все още не е свързал аудиото си.


   
  За да намерите информацията за контакт на някого в срещата, задръжте курсора на мишката върху неговата профилна снимка.
 • Чакане във фоайето—Понякога хората, които се присъединяват, може да трябва да изчакат във виртуално фоайе, преди да влязат. Можете да изберете кого искате да пуснете вътре и кого искате да не допускате

 • Не на срещата—Запланирана срещаили аЛична стаясреща, този раздел включва хора, които са получили покана в календара за срещата, но все още не са се присъединили. ЗаСреща в приложението Webex, която е свързана с пространство, този раздел включва хора, които са част от пространството, но все още не са се присъединили. Този раздел също включва всички хора, които са се присъединили към срещата, но след това са я напуснали.

1

Докато сте на среща, отидете на Участници, за да разберете кой се е присъединил или не към срещата и дали участва активно.


 

Направете екранна снимка на списъка Участници по време на срещата, ако искате напомняне за това кой е присъствал на срещата след нейния край.

 • В срещата – изброява хората, които са се присъединили към срещата, независимо дали са се присъединили отПриложение Webex, отWebex Meetingsприложение или от видео устройство. Устройствата за сдвоени стаи показват имената на всички, които са сдвоени с това устройство. Можете също така да видите кой е домакин, заглушен, споделя, активно говори или ако някой се е присъединил, но все още не е свързал аудиото си.


   
  За да намерите информацията за контакт на някого в срещата, докоснете двукратно неговата профилна снимка.
 • Чакане във фоайето—Понякога хората, които се присъединяват, може да трябва да изчакат във виртуално фоайе, преди да влязат. Можете да изберете кого искате да пуснете вътре и кого искате да не допускате.

 • Не съм на среща—Запланирана срещаили аЛична стаясреща, този раздел включва хора, които са получили покана в календара за срещата, но все още не са се присъединили. ЗаСреща в приложението Webex, която е свързана с пространство, този раздел включва хора, които са част от пространството, но все още не са се присъединили. Този раздел също включва всички хора, които са се присъединили към срещата, но след това са я напуснали.

1

Докато сте на среща, отидете в списъка с хора , за да разберете кой се е присъединил към срещата или не и дали участва активно.


 

Направете екранна снимка на списъка с хора по време на срещата, ако искате напомняне за това кой е присъствал на срещата след нейния край.

 • В среща – изброява хората, които са се присъединили към срещата, независимо дали са се присъединили отПриложение Webex, отMeetingsприложение или от видео устройство. Устройствата за сдвоени стаи показват имената на всички, които са сдвоени с това устройство. Можете също така да видите кой е домакин, заглушен, споделя, активно говори или ако някой се е присъединил, но все още не е свързал аудиото си.

 • Поканен – за aпланирана срещаили аЛична стаясреща, този раздел включва хора, които са получили покана в календара за срещата, но все още не са се присъединили. ЗаСреща в приложението Webex, която е свързана с пространство, този раздел включва хора, които са част от пространството, но все още не са се присъединили. Този раздел също включва всички хора, които са се присъединили към срещата, но след това са я напуснали.