Всичко за
Webex за държавни агенции

Варианти за помощ

В тази страница има два раздела: „Управление на Webex ->“ и „Как се използва Webex ->“. Статиите във всеки раздел са разделени на категории.

Управление на Webex

  • Общ преглед на информация като обхват на функциите, ограничения и известия.
  • Настройване, защита и наблюдение на вашата организация в Webex
  • Управление на акаунти и достъп за потребителите, конфигуриране и задаване на съответните услуги
  • Управление на софтуер и устройства за потребители

Как се използва Webex

Статиите са групирани по начините, по които потребителите си взаимодействат с Webex.