Alt om
Webex for Government

Hjelp-samling

Det er to avsnitt på denne siden: «Administrere Webex ->» og «Bruke Webex ->». Hvert avsnitt grupperer artiklene i kategorier.

Administrere Webex

  • Oversiktsinformasjon som funksjonsomfang, begrensninger og kunngjøringer.
  • Konfigurering, sikring og overvåking av Webex-organisasjonen din
  • Administrere brukerkontoer og få tilgang til, konfigurere og tilordne tjenestene deres
  • Administrere programvare og enheter for brukere

Bruke Webex

Artikler gruppert etter hvordan sluttbrukere samhandler med Webex på.