Pomocí služby Webex nelze vytvořit nový prostor na mobilním telefonu nebo webu. Když však vytvoříte prostor pomocí desktopových aplikací, můžete pomocí mobilních a webových aplikací odesílat a přijímat zprávy v prostoru.

1

V záhlaví aplikace klikněte na , zvolte Odeslat přímou zprávu a pak vyberteKontaktovat osobu v jiné aplikaci pro rychlé zasílání zpráv .

2

Zadejte adresu rychlého zasílání zpráv osoby a klepněte na tlačítko Kontaktní osoba. Poté zadejte a odešlete zprávu.


 

Když odešlete zprávu osobě v jiné aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, vytvoříte pro vás dva místo, skupinové prostory nebudou podporovány.

Některé z možností se pro tento typ mezer liší:

  • V prostoru můžete označit příznakem pouze zprávy .

  • V seznamu mezer se pro osobui nezobrazí žádný stav.