Pomocí aplikace Webex app na mobilním zařízení nebo webu nemůžete vytvořit nový prostor. Když ale vytvoříte prostor pomocí desktopových aplikací, můžete k odesílání a přijímání zpráv v prostoru použít mobilní a webové aplikace.

1

V záhlaví aplikace klikněte na , zvolte Odeslat přímou zprávua pak vyberte Odeslat zprávy osobě, která používá jinou aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, například Cisco Jabber.

2

Zadejte adresu uživatele pro zasílání rychlých zpráv a klikněte na Vytvořit. Poté napište a odešlete zprávu.


 

Když pošlete zprávu osobě v jiné aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, vytvoříte prostor pro vás dva, skupinové prostory nejsou podporovány.

Některé možnosti se pro tyto typy prostorů liší:

  • V prostoru můžete označit pouze zprávy .

  • V seznamu mezer se pro danou osobu nezobrazuje žádný stav.