Naplánovat schůzku

Přihlaste se ke svému webu Webex a vyberte možnost Naplánovat. Vyplňte potřebné údaje o schůzce a vyberte možnost Naplánovat.

Zahájit schůzku

V naplánovaný čas schůzky se přihlaste k webu Webex. Na úvodní stránce v části Nadcházející schůzky vyhledejte schůzku a pak vyberte možnost Spustit.


 

Pokud schůzku nevidíte, můžete vybrat Zobrazit všechny schůzky a zobrazit další naplánované schůzky.

Můžete také zahájit schůzku ve vaší soukromé místnosti.

Připojit zvuk

Než se připojíte ke schůzce nebo ji zahájíte, můžete zvolit nastavení, která používáte pro zvuk ve schůzce.

 1. Klikněte na možnosti zvukového připojení v aplikaci Schůzky.

 2. Vyberte, jak chcete slyšet zvuk během schůzky:

  • Použití zvuku v počítači – Používejte počítač s reproduktory nebo se sluchátky s mikrofonem. Toto je výchozí typ připojení zvuku.

   Můžete vyměnit sluchátka s mikrofonem, reproduktory a mikrofon.

  • Zavolejte mi – Zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.

  • Zavolám – Zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.

  • Nepřipojujte zvuk – Během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.

 3. Chcete-li se připojit ke schůzce se ztlumeným zvukem, klikněte na tlačítko ZtlumitZtlumit.

  Uvidíte, když Zrušit ztlumení je mikrofon ztlumený. Pokud chcete na schůzce hovořit, klikněte na možnost Zrušit ztlumení zvukuZrušit ztlumení.

Spustit mé video

Než se připojíte ke schůzce nebo ji zahájíte, můžete zvolit nastavení, která používáte pro video ve schůzce.

 1. Pokud se chcete připojit ke schůzce s vypnutým videem, klikněte na tlačítko Zastavit videoZastavit video.

  Uvidíte, Spustit video když je video vypnuté. Když chcete video zobrazit, klikněte na tlačítko Spustit videoSpustit video.

 2. Ve výchozím nastavení se video s vlastním zobrazením zobrazuje v zrcadlovém zobrazení. Zrcadlové zobrazení můžete vypnout, pokud se chcete ve videu s vlastním zobrazením vidět stejně jako ostatní účastníci schůzky.

  Pokud jste spokojeni s nastavením zvuku a videa, které jste pro tuto schůzku zvolili, můžete jej uložit pro příští schůzku.

 3. Chcete-li zvýšit soukromí nebo omezit možné rozptylování od videa, můžete použít virtuální pozadí. Klikněte na tlačítko Změnit pozadí a zvolte, zda chcete pozadí rozmazat, nebo nahradit.

Chcete-li se připojit ke schůzce z kompatibilního videozařízení, připojte se k zařízení.

Sdílet obsah

Chcete-li sdílet obsah během schůzky, na ovládacím panelu schůzky vyberte možnost SdíletSdílení.


 
Další možnosti sdílení najdete v nabídce Sdílet.

Vytvořit záznam schůzky

Vaše schůzky jsou důležité. Pokud tam nemůže být celý váš tým nebo pokud si chcete zapamatovat, co se říkalo, schůzku nahrajte a sdílejte ji později. Nahrávka obsahuje zvuk, video a prezentaci.

Během schůzky klikněte na tlačítko NahrávatZáznam a poté na tlačítko Nahrávat pro okamžité nahrávání. Vy a vaši účastníci vidíte červenou ikonu v pravém horním rohu okna, když probíhá nahrávání.

Po skončení schůzky najdete záznam na stránce Nahrávky > Moje nahrané schůzky na webu Webex. Pokud jste nahrávali v cloudu, po skončení schůzky obdržíte e-mail s odkazem na nahrávku. Přijetí záznamu může v závislosti na velikosti souboru a šířce pásma trvat až 24 hodin.

Podporované videokamery s vysokou kvalitou

Většina kamer kompatibilních s počítačem by s aplikací Schůzky měla fungovat. Následující kamery byly testovány na video s vysokou kvalitou:

 • Cisco Precision HD

 • Cisco VT Camera II

 • Cisco VT Camera III

 • Logitech HD Pro Webcam C910

 • Logitech HD Webcam C920

 • Logitech QuickCam C905

 • Logitech QuickCam Orbit AF

 • Logitech QuickCam Pro 9000

 • Logitech QuickCam S7500

 • Microsoft LifeCam Cinema

 • Microsoft LifeCam HD

 • Microsoft LifeCam NX-6000

 • Microsoft LifeCam VX-1000

 • Microsoft LifeCam VX-3000

 • Microsoft LifeCam VX-6000

Další informace