Z uživatelského centra:

Vyberte možnost Stažené soubory a přesuňte ukazatel nad informační ikonu vedle Informace o verzi .

  • Verze stránky představuje to, co vidíte v uživatelském centru

  • Stránka Verze aplikace pro počítač představuje, co vídáte ve svých schůzkách.

  • Zákazníci, kteří se rozhodnou zůstat zablokováni na konkrétní verzi aplikace pro počítač, stále vidí změny v uživatelském centru, když jsou vydány aktualizace produktů.

Během schůzky, webináře, události nebo školení:

Vyberte možnost Nápověda > O aplikaci .


 

Během relace podpory Webex nemáte přístup k informacím o verzi.

Verze (nebo verze klienta) je stejná jako verze aplikace pro počítač a představuje to, co vídáte na schůzkách.