I když si můžete svůj bezplatný účet ponechat na neurčitou dobu, můžete jej v následujících situacích smazat:

  • Po zakoupení placeného plánu: Po zakoupení plánu Starter, Plus nebo Business na stránkách Webex.com pro vás vytvoříme nový web Webex. To znamená, že si na přihlašovací stránce můžete vybrat ze dvou webů systému Webex; nezapomeňte se přihlásit k tomu správnému. Pokud je to matoucí, můžete bezplatný účet smazat.

  • Než přejdete na řízený plán: Pokud jste k registraci účtu zdarma použili firemní nebo školní e-mail, správce IT může narazit na problémy, až vás bude v rámci organizace přidávat k účtu Webex. V takovém případě budete patrně muset svůj účet smazat.

1

Přihlaste se ke svému webu Webex Meetings.


 

Pokud máte na webu uloženy nějaké nahrávky, klikněte na Nahrávky a stáhněte nahrávky, které chcete uchovat. Také si poznačte všechny naplánované schůzky, které chcete znovu naplánovat na nových webových stránkách systému Webex. Po smazání účtu nebudete mít přístup k naplánovaným schůzkám ani uloženým záznamům.

2

Pokud jste účet vytvořili před 17. březnem 2020, klikněte na šipku dolů vedle svého jména a zvolte možnost Správa webu.

  • Nejste si jisti, kdy jste vytvořili účet? Zkontrolujte adresu URL webu se schůzkami. Pokud jste účet vytvořili před 17. březnem 2020, adresa URL má čtyři části a má tvar [jméno].my.webex.com.

  • Pokud se v nabídce nezobrazuje možnost Správa stránek, kontaktujte nás a nechte svůj účet smazat.

3

Kliknutím na Smazat organizaci smažte svůj bezplatný plán.

Pokud nevidíte možnost smazání bezplatného uživatelského účtu Webex Teams, vytvořte případ pro podporu nebo kontaktujte správce systému Webex.

Smazání bezplatného uživatelského účtu a souvisejících dat ze systému Webex Teams je trvalé. Smazané účty nelze obnovit.

1

Přejděte na adresu https://settings.webex.com a klikněte na elipsu v pravém horním rohu průkazu totožnosti.

2

Vyberte Smazat účet a klikněte na Ok.


 

Po kliknutí na Ok dojde k odhlášení https://settings.webex.com a účet se okamžitě smaže.