Även om du kan hålla ditt kostnadsfria konto obegränsat, kan du ta bort det vid följande scenarier:

 • När du köper enbetalplan: När du köper en start-, plus- eller företagsplan på Webex.comskapar vi en ny Webex-webbplats åt dig. Det innebär att du kan ha två Webex-webbplatser att välja från på din inloggningssida. Se till att logga in på rätt. Om detta är förvirrande kan du radera det kostnadsfria kontot.

 • Innan du växlar till en hanteradplan: Om du använde din e-postadress för arbetet eller skolkontot för att registrera dig för ett gratis konto kan din IT-administratör stöta på problem när du läggs till i organisationens Webex-konto. I så fall kan du behöva ta bort kontot.

1

Logga in på din Webex Meetings-webbplats.


 

Om du har några inspelningar lagrade på webbplatsen, klicka på Inspelningar och hämta de inspelningar du vill behålla. Observera även eventuella schemalagda möten som du vill schemalägga på den nya Webex-webbplatsen. Du kommer inte kunna komma åt schemalagda möten eller lagrade inspelningar igen när du har tagit bort ditt konto.

2

Klicka på nedåtpilen bredvid ditt namn. Beroende på vilken typ av konto du har ser du olika menyalternativ:

 • Om du ser Webbplatsadministration i din meny väljer du den och klickar sedan på Ta bort organisation .


   

  Om du ser Webbplatsadministrationmåste du använda menyalternativet för att ta bort kontot. Du kan inte ta bort ditt konto via Min profil om du harmenyalternativet Webbplatsadministration.

 • Om du inte ser Webbplatsadministration men du ser Min profil i din meny väljer du Min profil .

  • Välj Ta bort konto och klicka sedan på Ta bort mitt konto för att bekräfta. Du kan inte återställa ditt konto när det har tagits bort.

 • Om du inte ser Webbplatsadministration eller Min profil kan du kontakta oss för att få ditt konto raderat.

Om du inte ser alternativet för att ta bort ditt kostnadsfria Webex-användarkonto kan du öppna ett supportfall eller kontakta din Webex-administratör.

Borttagning av det kostnadsfria Webex-användarkontot och tillhörande data är permanent. Du kan inte återställa borttagna konton.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj ellipsen högst upp till höger på identitetskortet.

2

Välj Ta bort konto och klicka på Ok .


 

När du klickar på Ok loggas du ut https://settings.webex.com från och ditt konto raderas omedelbart.