Připojení vytočením adresy videa

Vytočte adresu videa z pozvánky v kalendáři nebo ze stránky s informacemi o schůzce.

1

Otevřete virtuální klávesnici nebo dálkové ovládání pro váš videosystém.

Klepněte například na položku Volat a poté na zobrazené klávesnici stiskněte tlačítko klávesnice.

2

Vytočte adresu videa v jednom z následujících formátů:

 • <cislo_schuzky>@webex.com pro naplánovanou schůzku Webex
 • <ID_soukrome_mistnosti>.<nazev_stranek>@webex.com pro okamžitou nebo naplánovanou schůzku v soukromé místnosti Webex
 • IP adresa pro okamžitou nebo naplánovanou schůzku v soukromé místnosti Webex nebo naplánovanou schůzku Webex. Na vyžádání zadejte číslo schůzky.

   
  Vytáčení IP není dostupné pro nabídky služby Webex autorizované dle pravidel FedRAMP.
3

Na vyžádání zadejte číselné heslo schůzky.

Číselné heslo schůzky je nutné pouze pro naplánované schůzky Webex, nikoli schůzky v soukromé místnosti Webex.

4

Na vyžádání proveďte následující kroky:

 • Jste-li hostitelem, zadejte dle situace klíč hostitele nebo kód PIN, poté znak # a zahajte schůzku.
 • Pokud nejste hostitelem, vložte znak # a připojte se ke schůzce.

Připojte se vytočením čísla schůzky a zástupce (pouze videozařízení Webex s cloudovou registrací).

Vytočte číslo schůzky z pozvánky v kalendáři.

1

Otevřete virtuální klávesnici nebo dálkové ovládání pro stolní nebo konferenční zařízení Webex registrované v cloudu.

Klepněte například na položku Volat a poté na zobrazené klávesnici stiskněte tlačítko klávesnice.

2

Vytočte číslo schůzky s předponou, příponou nebo obojím. Pokud je váš notebook nebo mobilní zařízení již připojen k nějakému videozařízení, toto zařízení se také připojí ke schůzce.

Správce má možnost povolit tuto funkci a stanovit, které znaky jsou potřeba pro předponu, příponu nebo obojí, aby bylo možné vytočit číslo schůzky namísto adresy videa, jak ukazují následující příklady:

 • Pokud je číslo schůzky 987654321 a správce nastavil předponu *77*, můžete se ke schůzce připojit vytočením čísla *77*987654321.

  Obrázek 1. Hovor
 • Pokud je číslo schůzky 987654321 a správce nastavil příponu #, můžete se ke schůzce připojit vytočením čísla 987654321#.

Připojení klepnutím na tlačítko Připojit

Pokud vaše stránky Webex a účet podporují připojení ke schůzkám ze systémů Cisco TelePresence nebo videozařízení Cisco Webex, můžete použít funkci Stisknutí jednoho tlačítka (OBTP).

Chcete-li aktivovat funkci OBTP, musí vaše stránky obsahovat rozšíření Cisco TelePresence Management Suite a TelePresence Management Suite Extension.

Pokud je místnost TelePresence přidána jako zdroj místnosti, klepněte přímo v zařízení na možnost Připojit se ke schůzce.

Pokud se hostitel ještě nepřipojil, můžete dostat žádost o vložení kódu PIN hostitele a stisknutím # se připojit ke schůzce. Pokud je při připojení vyžadováno číselné heslo, i když se hostitel již připojil, musíte při připojování vždy zadat toto heslo a za ním znak #.