Deelnemen door het videoadres te kiezen

Kies het videoadres in de agenda-uitnodiging of vanuit de informatiepagina van de vergadering.

1

Open het virtuele toetsenbord of gebruik de afstandsbediening voor uw videosysteem.

Tik bijvoorbeeld op Bellen en tik vervolgens op de toetsenbordknop op het toetsenblok.

2

Kies het videoadres in een van de volgende indelingen:

 • meeting_number>@webex.com voor een geplande Webex-vergadering
 • Personal_Room_ID>.site_name>@webex.com voor een directe of geplande Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte
 • IP-adres voor een directe of geplande Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte of een geplande Webex-vergadering. Voer het vergaderingnummer in wanneer u hierom wordt gevraagd.

   
  IP-bellen is niet beschikbaar voor FedRAMP-geautoriseerde Webex-aanbiedingen.
3

Voer het numerieke vergaderwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.

Het numerieke wachtwoord is alleen nodig voor geplande Webex-vergaderingen, niet voorWebex-vergaderingen in een persoonlijke ruimte.

4

Ga als volgt te werk als de aanwijzing verschijnt:

 • Als u de host bent, voert u de hostsleutel of hostpincode in, gevolgd door een hekje #, om de vergadering te starten.
 • Als u de host niet bent, voert u een hekje # in om aan de vergadering deel te nemen.

Deelnemen door het vergaderingsnummer en een snelkoppeling te kiezen (alleen voor cloud-geregistreerde apparaten)

Kies het vergaderingsnummer in de agenda-uitnodiging.

1

Open het virtuele toetsenbord of gebruik de afstandsbediening voor uw cloud-geregistreerde Webex-ruimte of bureau-apparaat

Tik bijvoorbeeld op Bellen en tik vervolgens op de toetsenbordknop op het toetsenblok.

2

Kies het vergaderingsnummer plus een voorvoegsel, achtervoegsel of beide. Als uw laptop of een mobiel apparaat al met een videoapparaat is verbonden, neemt dat apparaat ook deel aan de vergadering.

Uw beheerder heeft de optie om deze functie in te schakelen en te bepalen welke tekens nodig zijn voor het voorvoegsel, achtervoegsel of beide. Hierdoor kunt u het vergaderingsnummer invoeren in plaats van het videoadres, zoals in de volgende voorbeelden wordt getoond.

 • Als de vergaderingsnummer 987654321 is en uw beheerder een voorvoegsel met *77* heeft ingesteld, kunt u aan de vergadering deelnemen door *77*987654321 tekiezen.

  Afbeelding 1. Bellen
 • Als de vergaderingsnummer 987654321 is en uw beheerder een achtervoegsel met # heeft opgegeven, kunt u aan de vergadering deelnemen door 987654321# tekiezen.

Deelnemen door te tikken op de knop Deelnemen

Als uw Webex-site en -account het deelnemen aan vergaderingen via Cisco TelePresence-systemen of Cisco Webex-videoapparaten ondersteunen, kunt u OBTP (One Button to Push) gebruiken.

Als u OBTP wilt inschakelen, moet uw site de Cisco TelePresence Management Suite en de TelePresence Management Suite Extension hebben.

Als uw TelePresence-ruimte als een ruimteresource is toegevoegd, selecteert u Deelnemen aan vergadering op uw apparaat.

Als de host nog niet deelneemt, wordt u mogelijk gevraagd de hostpincode in te voeren en op # te drukken om aan de vergadering deel te nemen. Als er voor het deelnemen een numeriek wachtwoord is vereist, zelfs als de host al aan de vergadering deelneemt, moet u dit wachtwoord altijd invoeren, gevolgd door #, om deel te nemen.

Deelnemen via de knop Deelnemen aan Webex op een videoapparaat

Als de host van de vergadering te laat is of deze niet kan maken, kunt u deelnemen aan de vergadering en de vergadering hosten vanaf een videoapparaat. Zie Deelnemen via de knop Deelnemen aan Webex op een videoapparaat voor meerinformatie.