Pokud používáte Webex pro web, nebudete moci upravovat zprávy, ale uvidíte, kdy byly zprávy upraveny.

Zprávy můžete upravovat pomocí příloh s výjimkou zpráv, které mají přílohy zvukových souborů.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Upravit zprávu. Potom proveďte změny a klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Po aktualizaci zprávy se vedle zprávy v prostoru zobrazí (Upraveno). Zprávu můžete upravit pouze pětkrát.


 

Pomocí klávesové zkratky se šipkou nahoru můžete upravit poslední zprávu odeslanou v prostoru.

Dlouho stiskněte zprávu a klepněte na Upravit, proveďte změny a klepnutím odešlete.


 

Vedle zprávy v prostoru se zobrazí poznámka, která označuje, že byla upravena.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Upravit zprávu. Potom proveďte změny a klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Po aktualizaci zprávy se v prostoru zobrazí vedle něj upravené. Zprávu můžete upravit pouze pětkrát.


 

Zprávy s přílohami, snímky obrazovky nebo SOUBORY GIF nelze upravovat.