Jeśli używasz webex dla sieci Web, nie będzie można edytować wiadomości, ale można zobaczyć, kiedy wiadomości zostały edytowane.

Wiadomości można edytować z załącznikami, z wyjątkiem wiadomości z załącznikami plików audio.

Umieść wskaźnik myszy na wiadomości i kliknij pozycję Edytuj wiadomość. Następnie należy wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu wiadomości obok niej w przestrzeni zostanie wyświetlony komunikat (edytowany). Wiadomość można edytować tylko 5 razy.


 

Skrót ze strzałką w górę umożliwia edycję ostatniej wysłanej wiadomości w spacji.

Naciśnij długo wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Edytuj, wprowadzać zmiany, a następnie nacisnąć, aby wysłać.


 

Obok wiadomości w przestrzeni pojawi się notatka wskazująca, że została ona edytowana.

Umieść wskaźnik myszy na wiadomości i kliknij pozycję Edytuj wiadomość. Następnie należy wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu wiadomości obok obszaru pojawi się edytowany obok niego. Wiadomość można edytować tylko 5 razy.


 

Nie można edytować wiadomości z załącznikami, zrzutami ekranu ani plikami GIF.