Můžete generovat sestavy, které poskytují informace o každé schůzce, události nebo relaci, kterou jste na svém webu hostili.

1

Přihlaste se k webu Webex, vyberte své jméno v pravém horním patře stránky a pak vyberte Moje přehledy.


 

V závislosti na vašem plánu Webex se vám na vašem webu nemusí zobrazovat moje přehledy.

2

Vyberte sestavu, kterou chcete vygenerovat.

 • Všechny služby

  Odkaz na vygenerování sestavy pro všechny služby Webex.

  Účastníci, kteří se připojí ke zvuku, se v exportované sestavě zobrazí dvakrát. První záznam obsahuje informace o účastníkovi, včetně jeho stavu jako pozvaného nebo registrovaného na schůzku. Druhá položka obsahuje typ zvukového připojení ve sloupci Typ zvuku.


   

  Pokud se účastník připojil k více zvukovým připojením nebo změnil připojení, má pro tato zvuková připojení více položek.

 • Access Anywhere

  Odkazy na generování sestav pro Access Anywhere.
 • Webex Meetings

  Odkazy na generování sestav pro schůzky Webex.
 • Webex Events (klasické zobrazení)

  Odkazy na generování sestav pro události Webex (klasické).
 • Události Webex (nové)Odkazy na generování sestav pro události Webex (nové).

 • Webex Support

  Odkazy na generování sestav pro podporu Webex.
 • Webex Training

 • Odkazy na generování sestav pro školení Webex.
3

Určete kritéria vyhledávání a vyberte Zobrazit sestavu.

4

Kliknutím na odkaz zobrazíte podrobnosti sestavy.

5

Chcete-li exportovat data sestavy ve formátu CSV (CSV) oddělených čárkami, vyberte Exportovat sestavu nebo Exportovat .