Możesz generować raporty, które zawierają informacje o każdym spotkaniu, wydarzeniu lub sesji hostowanej w Witrynie.

1

Zaloguj się do witrynyWebex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz pozycję Mojeraporty.


 

W zależności od planu Webex możesz nie widzieć Moich raportów dostępnych w Twojej witrynie.

2

Wybierz raport, który chcesz wygenerować.

 • Wszystkie usługi

  Link do generowania raportu dla wszystkich usług Webex.

  Uczestnicy, którzy łączą się z dźwiękiem, pojawiają się dwukrotnie w wyeksportowanym raporcie. Pierwszy wpis zawiera informacje o uczestniku, w tym jego status jako zaproszonego lub zarejestrowanego na spotkanie. Drugi wpis zawiera typ połączenia audio w kolumnie Typ audio.


   

  Jeśli uczestnik połączył się z wieloma połączeniami audio lub zmienił połączenie, ma więcej wpisów dla tych połączeń audio.

 • Access Anywhere

  Łącza do generowania raportów dla programu Access Anywhere.
 • Webex Meetings

  Linki do generowania raportów dla Webex Meetings.
 • Klasyczna wersja Webex Events

  Linki do generowania raportów dla Webex Events (klasyczne).
 • Nowa wersja Webex EventsLinki do generowania raportów dla Webex Events (nowość).

 • Webex Support

  Linki do generowania raportów dla Webex Support.
 • Webex Training

 • Linki do generowania raportów dla Webex Training.
3

Określ kryteria wyszukiwania i wybierz Wyświetl raport.

4

Kliknij łącze, aby wyświetlić szczegóły raportu.

5

Aby wyeksportować dane raportu w formacie wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), wybierz opcję Eksportuj raport lub Eksportuj.