Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit funkce, které můžete použít. Pokud si nejste jisti, kterou volací službu máte, podívejte se na informace o tom, jakou volací službu máte.

1

Během telefonního hovoru vyberte Další a pak vyberte Přenést.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přenést, a pak zvolte, zda z něj chcete udělat audiohovor nebo videohovor.

Váš původní hovor je pozastaven.

3

Dejte druhé osobě vědět, proč na ně přenášíte hovor, a pak vyberte Dokončit přenos.


 

Ani nemusíš čekat, až odpoví ta druhá osoba. Přenos můžete dokončit, jakmile začne zvonit.

1

Když jdeš na telefonní hovor, klepněte na Další a pak vyberte Přenést.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přenést, a přepínejte mezi klávesnicí nebo vytáčením.

3

Klepněte vedle jména osoby a pak zvolte, jestli chcete zavolat na jeho pracovní nebo mobilní číslo.

4

Klepněte znovu.

Váš původní hovor je pozastaven.

Pokud je aktivní hovor zvukový hovor, budete se ve zvukovém hovoru poradit s druhou osobou. Pokud je aktivní hovor videohovorem, budete se ve videohovoru poradit s druhou osobou.

5

Dejte druhé osobě vědět, proč na ně přenášíte hovor, a pak vyberte Dokončit přenos.


 

Ani nemusíš čekat, až odpoví ta druhá osoba. Přenos můžete dokončit, jakmile začne zvonit.

1

Když jdeš na telefonní hovor, klepněte na Další a pak vyberte Přenést.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přenést, a přepínejte mezi klávesnicí nebo vytáčením.

3

Klepněte vedle jména osoby a pak zvolte, jestli chcete zavolat na jeho pracovní nebo mobilní číslo.

4

Klepněte znovu.

Váš původní hovor je pozastaven.

Pokud je aktivní hovor zvukový hovor, budete se ve zvukovém hovoru poradit s druhou osobou. Pokud je aktivní hovor videohovorem, budete se ve videohovoru poradit s druhou osobou.

5

Dejte druhé osobě vědět, proč na ně přenášíte hovor, a pak vyberte Dokončit přenos.


 

Ani nemusíš čekat, až odpoví ta druhá osoba. Přenos můžete dokončit, jakmile začne zvonit.