Webex obsługuje różne typy wywołań, które mogą mieć wpływ na funkcje, których można używać. Jeśli nie masz pewności, którą usługę połączeń masz, zobacz Dowiedz się, jaką masz usługę połączeń.

1

Podczas rozmowy telefonicznej wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

2

Wprowadź numer lub nazwisko osoby, do której chcesz przenieść połączenie telefoniczne, a następnie wybierz, czy chcesz nawiązać połączenie audio czy wideo.

Oryginalna rozmowa telefoniczna zostanie wstrzymana.

3

Poinformuj drugą osobę, dlaczego przenosisz połączenie do nich, a następnie wybierz pozycję Zakończtransfer.


 

Nie musisz nawet czekać, aż druga osoba odpowie. Możesz wykonać transfer, gdy tylko zacznie dzwonić.

1

Gdy dzwonisz, naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

2

Wprowadź numer lub nazwisko osoby, do której chcesz przenieść połączenie telefoniczne, przełączając się między klawiaturą lub klawiaturą.

3

Naciśnij obok imienia i nazwiska osoby, a następnie wybierz, czy chcesz zadzwonić pod jej numer służbowy, czy na telefon komórkowy.

4

Stuknij ponownie.

Oryginalna rozmowa telefoniczna zostanie wstrzymana.

Jeśli aktywne połączenie jest połączeniem audio, skonsultujesz się z drugą osobą podczas połączenia audio. Jeśli aktywne połączenie to połączenie wideo, skonsultujesz się z drugą osobą w rozmowie wideo.

5

Poinformuj drugą osobę, dlaczego przenosisz połączenie do nich, a następnie wybierz pozycję Zakończtransfer.


 

Nie musisz nawet czekać, aż druga osoba odpowie. Możesz wykonać transfer, gdy tylko zacznie dzwonić.

1

Gdy dzwonisz, naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

2

Wprowadź numer lub nazwisko osoby, do której chcesz przenieść połączenie telefoniczne, przełączając się między klawiaturą lub klawiaturą.

3

Naciśnij obok imienia i nazwiska osoby, a następnie wybierz, czy chcesz zadzwonić pod jej numer służbowy, czy na telefon komórkowy.

4

Stuknij ponownie.

Oryginalna rozmowa telefoniczna zostanie wstrzymana.

Jeśli aktywne połączenie jest połączeniem audio, skonsultujesz się z drugą osobą podczas połączenia audio. Jeśli aktywne połączenie to połączenie wideo, skonsultujesz się z drugą osobą w rozmowie wideo.

5

Poinformuj drugą osobę, dlaczego przenosisz połączenie do nich, a następnie wybierz pozycję Zakończtransfer.


 

Nie musisz nawet czekać, aż druga osoba odpowie. Możesz wykonać transfer, gdy tylko zacznie dzwonić.