Pro obrázek můžete použít mnoho běžných grafických formátů: .jpg, .png, .gif nebo .bmp. Nebo použijte fotoaparát v telefonu k rychlému selfie.

Soubor musí být pod 10 MB pro stolní počítače a 1 MB pro mobilní zařízení a v ideálním případě by měl být čtvercovým obrazem. Aplikace Webex změní velikost souboru na použití ve WebexAppu .

Pokud se obrázek za vás nezmění, může to být velikost souboru. Nebo může být obrázek nastaven v adresáři organizace a budete se muset obrátit na správce, abyste ho změnili.

Pokud jiný uživatel váš změněný obrázek nevidí, je to pravděpodobně na místním ukládání do mezipaměti v jejich aplikacích, může změna trvat až čtyři hodiny, než se zobrazí ostatním uživatelům.

Po přidání profilového obrázku jej můžete nahradit pouze jiným obrázkem. Nemůžeš se vrátit k tomu, že ukážeš své iniciály.

1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profil.

Pokud jste ještě obrázek nepřidali, uvidíte své iniciály v kruhu.

2

Klikněte na Upravit profil a přejděte do sekceProfilový obrázek.

3

Kliknutím na Nahrát obrázek vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.

Pokud už profilový obrázek máte, kliknutím na Změnit obrázek změňte aktuální obrázek.

4

Po provedeném změnách klikněte na Uložit.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profil.

Pokud jste ještě obrázek nepřidali, uvidíte své iniciály v kruhu.

2

Klepněte na Profil a potom klepněte na .

3

Klepněte na Změnit obrázek a vyberte z následujícíchmožností:

  • Pořídit fotografii a vyfotit
  • Výběrem možnosti Existující fotka vyberte existující obrázek.

Možná budete muset nejprve udělit aplikaci Webex přístup k obrázkům.

4

Klepněte na Uložit.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profil.

Pokud jste ještě obrázek nepřidali, uvidíte své iniciály v kruhu.

2

Klepněte na Profil a potom klepněte na .

3

Klepněte na Změnit obrázek, pořídte fotku nebo vyberte obrázek, který chcete použít. Možná budete muset nejprve udělit aplikaci Webex přístup k obrázkům.

4

Po výběru klepněte na , upravte oříznutí obrázku a potom klepněte na Nastavit avatar.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek.

Pokud jste ještě obrázek nepřidali, uvidíte své iniciály v kruhu.

2

Klikněte na větší profilový obrázek a vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.