Změňte zobrazované jméno pro profil aplikace Webex na preferované jméno.

1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profilový obrázek.

2

Klikněte na Upravit profila přejděte do části Zobrazované jméno .

3

Klikněte na své jméno a proveďte změny.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili záměrně.

4

Poté klikněte na tlačítko Uložit.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profilový obrázek.


 

Na iPadu přejděte do dolní části navigačního bočního panelu a klepněte na svůj profilový obrázek.

2

Klepněte na Profil a potom na .

3

Klepnutím na své jméno ho změníte.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili záměrně.

4

Klepněte na Hotovo.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profilový obrázek.

2

Klepněte na Profil a potom na .

3

Klepněte na , nebo klepněte přímo na své jméno a změňte ho.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili záměrně.

4

Poté klepněte na Hotovo.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a poté klikněte na své jméno.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili záměrně.