Tyto klávesové zkratky platí pro aplikaci Webex, ale pokud používáte schůzky nebo události Webexu, viz Funkce usnadnění schůzek Webex a Událostí Webex.

Nabídka klávesových zkratek

Přejděte do nápovědy a vyberte Klávesovézkratky nebo použijte Ctrl + / pro přístup k nabídce klávesových zkratek v aplikaci.

Nejčastěji používané zkratky jsou uvedeny v seznamu a budete také moci procházet seznam.

Navigace pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete procházet webexem .

Některé klávesové zkratky fungují v určitém kontextu. Například Ctrl + B přepíná tučný text při psaní zprávy.

 • Pomocí kláves Ctrl a čísla můžete procházet položky v navigační nabídce. Příklad: Ctrl + 1 vás přivede k první položce a Ctrl + 2 vás přivede k druhé položce.

 • Pomocí klávesy Tab můžete procházet v aplikaci, procházet položky pomocí shift + tabu.

 • Pomocí kláves Alt se šipkami doleva nebo doprava můžete procházet mezerami a kartami dopředu a dozadu a označovat mezery jako přečtené.

 • K výběru položek použijte mezerník nebo Enter.

Obecné

Akce

Klávesová zkratka

Rozšířené hledání

Shift + Návrat

Kopírování informací o prostoru do schránky

Ctrl + Shift + K

Vrátit/posunout vpřed v historii

Alt + šipky doleva/doprava

Přejít do volání

Ctrl + 4

Přejít do kontaktů

Ctrl + 3

Přejít do schůzek

Ctrl + 5

Přejít do zasílání okamžitých zpráv

Ctrl + 1

Přejít do týmů

Ctrl + 2

Otevřít Centrum nápovědy

F1

Otevřít hledání klávesových zkratek

Ctrl + /

Hledat

Ctrl + F

Ukončit Webex

Ctrl + Q

Zasílání zpráv

Akce

Klávesová zkratka

Přidat Gif

Ctrl + G

Připojit soubor

Ctrl + O

Vytvořit prostor

Ctrl + Shift + N

Přidat osoby

Ctrl + Shift + P

Přejít na seznam Vše (Mezery a Přímé)

Alt + Shift + A

Přejít na přímý seznam zpráv

Alt + Shift + B

Přejít na seznam prostorů

Alt + Shift + C

Přejít na Koncepty

Alt + Shift + K

Přejít na @ Zmínky ke mně

Alt + Shift + F

Přejít na @ Zmínky všem

Alt + Shift + G

Přejít na Příznaky

Alt + Shift + J

Přejít na vlákna

Alt + Shift + I

Přejít na poslední zprávu v fokusu

Ctrl + H

Přejít na oblast zpráv

Ctrl + Shift + I

Přejít na Oznámení

Alt + Shift + D

Přejít na Nepřečtené

Alt + Shift + E

Opustit prostor

Ctrl + Shift + E

Přesunutí nahoru/dolů v seznamu mezer

Alt + Dolů/Nahoru

Nová tabule

Alt + Shift + U

Hledání v prostoru

Ctrl + Shift + J

Odeslat přímou zprávu

Ctrl + N

Zobrazit nabídku po kliknutí pravým tlačítkem myši

Shift + F10

Přidat do oblíbených položek

Ctrl + Shift + F

Formátování

Akce

Klávesová zkratka

Přidat nový řádek ve zprávě

Shift + Enter

Jazyk Markdown

Alt + Shift + M

Tučné

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podtržené

Ctrl + U

Odrážkový seznam

Alt + Shift + U

Číslovaný seznam

Alt + Shift + O

Velikost nadpisu 1

Alt + Shift + 1

Velikost nadpisu 2

Alt + Shift + 2

Velikost nadpisu 3

Alt + Shift + 3

Zpět

Ctrl + Z

Znovu

Ctrl + Y

Kopírovat

Ctrl + C

Vyjmout

Ctrl + X

Vložit

Ctrl + V

Přidat emotikony

Klávesa Windows + .

Odkaz Vložit osobní zasedací místnost

Alt + Shift + P

Stránka dolů

PgDn

Stránka nahoru

PgUp

Volání a schůzka

Akce

Klávesová zkratka

Při odpovídání na hovor

Ctrl + K

Odpověď se zprávou

Ctrl + J

Ukončení hovoru

Ctrl + L

Převod hovoru

Alt + Shift + T

Odmítnutí hovoru

Ctrl + D

Přidat hosta

Ctrl + Shift + G

Sdílet obsah

Ctrl + Shift + D

Přepnutí na celou obrazovku

Alt + Shift + Y

Zavřít dialogové okno

Alt + F4

Přiblížení/oddálit při sdílení

Ctrl + (+ Plus)/(- Mínus)

Přizpůsobení sdíleného obsahu šířce

Ctrl + Shift + W

Synchronizace zobrazení sdíleného obsahu

Ctrl + Shift + Y

Zobrazení miniatur

Ctrl + T

Zastavit sdílení

Ctrl + Shift + Z

Zobrazit/skrýt panel nabídek

Ctrl + Shift + H

Uzamčení/odemknutí schůzky

Alt + Shift + L

Okno volání dock/undock

Ctrl + Alt + P

Zahájit přidávání poznámek

Alt + Shift + Z

Pozastavení nebo obnovení sdílení

Alt + Shift + S

Sdílet tabuli

Ctrl + Shift + B

Sdílení aplikace

Ctrl + Shift + A

Povolit sdílení všem účastníkům

Ctrl + Shift + S

Ztlumit všechny účastníky

Ctrl + Shift + U

Zastavit poznámku

Alt + Shift + X

Otevřít číselník

Ctrl + Shift + K

Ztlumit/ztlumit zvuk

Ctrl + M

Video se zasouvá/vypíná

Ctrl + Shift + V

Zobrazit ovládací prvky schůzky

Ctrl + Shift + Q

Procházení pro otevření a sdílení souboru

Ctrl + O

Tisk sdíleného dokumentu

Ctrl + P

Předchozí snímek při sdílení

PgUp

Další snímek při sdílení

PgDn

Zvedněte/s skloněte ruku

Ctrl + Shift + R

Snižte ruce všech účastníků

Ctrl + Shift + L

Přepínání mezi obsahem a zobrazením tabulátoru

F6

Otočit stránku doleva při sdílení souborů

Ctrl + Shift +

Otočit stránku doprava při sdílení souborů

Ctrl + Shift + >

Ztlumit účastníky schůzky

Ctrl + Shift + U

Přiřazení oprávnění účastníkům schůzky

Ctrl + R

Volání zvukem

Ctrl + Alt + C

Videohovor

Ctrl + Alt + V

Zapnutí/vypnutí hudebního režimu

Ctrl + Shift + M

Zapnutí/vypnutí čtečky obrazovky

Ctrl + Shift + C

Přenos souboru

Ctrl + Shift + T

Kopírování textu z panelu chatu

Ctrl + A

Ukončit řízení vzdálené plochy

Alt + Shift + V

Spuštění dálkového ovládání plochy

Alt + Shift + R

Nabídka klávesových zkratek

Přejděte do nápovědy a vyberte Klávesové zkratky nebo použijte Příkaz + / pro přístup k nabídce zástupců v aplikaci.

Nejčastěji používané zkratky jsou uvedeny v seznamu a budete také moci procházet seznam.

Navigace pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete procházet webexem .

Některé klávesové zkratky fungují v určitém kontextu. Příkaz + B například při psaní zprávy přepíná tučný text.

 • Pomocí klávesy Tab můžete procházet v aplikaci, pomocí shift + tabu procházet položky.

 • Pomocí kláves se šipkami můžete procházet zprávy, mezery nebo jiné položky nabídky v aplikaci.

 • Pomocí příkazu se šipkami doleva a doprava můžete procházet mezerami a kartami dopředu a dozadu a označit mezery jako přečtené.

 • K výběru položek použijte mezerník nebo klávesu Enter.

Obecné

Akce

Klávesová zkratka

Hledat ve vesmíru

Příkaz + Shift + J

Kopírování informací o prostoru do schránky

Příkaz + Možnost + K

Vrátit se do historie

Příkaz + [

Přejít v historii

Příkaz + ]

Přejít do volání

Příkaz + Shift + C

Přejít do kontaktů

Příkaz + Shift + G

Přejít do schůzek

Příkaz + Shift + M

Přejít do zasílání okamžitých zpráv

Příkaz + Shift + A

Přejít do týmů

Příkaz + Shift + T

Otevřít hledání klávesových zkratek

Příkaz + /

Hledat

Příkaz + F

Otevřít předvolby

Příkaz + ,

Ukončit Webex

Příkaz + Q

Zasílání zpráv

Akce

Klávesová zkratka

Přidat Gif

Ovládání + G

Připojit soubor

Příkaz + Možnost + A

Procházení a otevření souboru

Příkaz + O

Vytvořit prostor

Příkaz + Shift + N

Přidat osoby

Příkaz + Shift + P

Přejít na seznam Vše (Mezery a Přímé)

Příkaz + 1

Přejít na přímý seznam zpráv

Příkaz + 2

Přejít na seznam prostorů

Příkaz + 3

Přejít na Koncepty

Příkaz + 0

Přejít na @ Zmínky všem

Příkaz + 7

Přejít na @ Zmínky ke mně

Příkaz + 6

Přejít na vlákna

Příkaz + 8

Přejít na Příznaky

Příkaz + 9

Přejít na poslední zprávu v fokusu

Příkaz+ H

Přejít na oblast zpráv

Příkaz + Shift + I

Přejít na Oznámení

Příkaz + 4

Přejít na Nepřečtené

Příkaz + 5

Opustit prostor

Příkaz + Možnost + E

Přesunutí nahoru/dolů v seznamu mezer

Option + šipka nahoru/dolů

Nová tabule

Příkaz + Možnost + U

Sdílet tabuli

Příkaz + Shift + B

Odeslat přímou zprávu

Příkaz + N

Zobrazit nastavení místa

Ovládání + Shift + T

Zobrazit nabídku po kliknutí pravým tlačítkem myši

Shift + F10

Upravit předchozí zprávu

Shift + šipka nahoru

Formátování

Akce

Klávesová zkratka

Přidat nový řádek ve zprávě

Shift + Enter

Jazyk Markdown

Příkaz + Možnost + M

Tučné

Příkaz + B

Kurzíva

Příkaz + I

Podtržené

Příkaz + U

Velikost nadpisu 1

Příkaz + možnost + 1

Velikost nadpisu 2

Příkaz + Možnost + 2

Velikost nadpisu 3

Příkaz + Možnost + 3

Vybrat vše

Příkaz + A

Znovu psát

Příkaz + Shift + Z

Vrácení psaní zpět

Příkaz + Z

Zobrazit pravopis a grammer

Příkaz + ;

Vložit a přizpůsobit styl

Příkaz + Volba + Shift + V

Kopírovat

Příkaz + C

Vyjmout

Příkaz + X

Vložit

Příkaz + V

Přidat emotikony

Příkaz + Ovládací prvek + Mezerník

Odkaz Vložit osobní zasedací místnost

Ovládání + Shift + P

Stránka dolů

fn + Šipka dolů

Stránka nahoru

fn + šipka nahoru

Volání a schůzka

Akce

Klávesová zkratka

Zahájení hovoru

Option + Příkaz + C

Při odpovídání na hovor

Příkaz + K

Ukončení hovoru

Příkaz + L

Převod hovoru

Příkaz + Možnost + T

Odmítnutí hovoru

Příkaz + D

Přidat hosta

Příkaz + Možnost + G

Sdílet obsah

Ovládání + Shift + D

Přepnutí na celou obrazovku

Ovládání + Shift + F

Sdílet webový prohlížeč

Příkaz + Možnost + B

Přiblížení/oddálit při sdílení

Příkaz +

Zobrazení miniatur

Příkaz + T

Zastavit sdílení

Ovládání + Shift + Z

Zahájit přidávání poznámek

Příkaz + Možnost + Z

Pozastavení nebo obnovení sdílení

Příkaz + Možnost + S

Zastavit poznámku

Příkaz + Možnost + X

Otevřít číselník

Ovládání + Shift + K

Ztlumit/ztlumit zvuk

Příkaz + M

Video se zasouvá/vypíná

Příkaz + Shift + V

Zobrazit ovládací prvky schůzky

Ovládání + Shift + Q

Vymazání poznámek na tabuli

Příkaz + Odstranit

Vymazat ukady

Příkaz + Možnost + P

Zvedněte/s skloněte ruku

Příkaz + Shift + R

Uzamknout/odemknout schůzku

Příkaz + Možnost + L

Ztlumit účastníky schůzky

Příkaz + Shift + U

Přiřazení oprávnění účastníkům schůzky

Příkaz + R

Volání zvukem

Příkaz + Možnost + C

Videohovor

Příkaz + Možnost + U

Spuštění dálkového ovládání plochy

Příkaz + Možnost + R

Ukončit řízení vzdálené plochy

Příkaz + Možnost + V

Navigace pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete procházet webexem .

 • Pomocí klávesy Tab můžete procházet v aplikaci, pomocí shift + tabu procházet položky.

 • Pomocí kláves se šipkami můžete procházet zprávy, mezery nebo jiné položky nabídky v aplikaci.

 • K výběru položek použijte mezerník nebo klávesu Enter.

Klávesové zkratky webové klávesnice

Akce

Klávesnice systému Windows

Klávesnice Mac

Vytvořte prostor

Alt + N

Možnost + N

Kontaktovat osobu

Alt + P

Možnost + P

Otevřít prostory

Ctrl + Alt + 1

Ovládání + Možnost + 1

Otevřít týmy

Ctrl + Alt + 2

Ovládání + Možnost + 2

Otevřít hovory

Ctrl + Alt + 3

Ovládání + Možnost + 3

Otevřít schůzky

Ctrl + Alt + 4

Ovládání + Možnost + 4

Hledat

Alt + Shift + F

Možnost + F

Hledání ve vesmíru

Ctrl + Alt + Shift + F

Příkaz + Možnost + F

Ukončit aplikaci

Ctrl + W

Příkaz + W

Přejít do další sekce

F6

Nedostupné

Přejít do předchozí části

Shift + F6

Nedostupné

Otevření nastavení/předvoleb

Ctrl + Shift + ,

Shift + Příkaz + ,

Zpět

Nedostupné

Option + Příkaz + [

Předat

Nedostupné

Možnost + Příkaz + ]

Zobrazit nápovědu

Ctrl + F1

Příkaz + F1

Zavřít

Esc

Esc

Zasílání zpráv

Akce

Klávesnice systému Windows

Klávesnice Mac

Oblíbené položky

Ctrl + Shift + F

Příkaz + Možnost + V

Navigace v seznamu mezer

Šipka nahoru/dolů

Šipka nahoru/dolů

Přejít na jinou akci

Šipka doleva/doprava

Šipka doleva/doprava

Panel Mezerník

Ctrl + Alt + L

Ovládání + Shift + L

Opustit prostor

Ctrl + Alt + E

Příkaz + Možnost + E

Zobrazit nastavení prostoru

Ctrl + Alt + S

Příkaz + Možnost + S

Přejít k týmu

Ctrl + Alt + T

Příkaz + Možnost + T

Přidat osoby

Ctrl + Alt + P

Příkaz + Možnost + P

Vytvořit tabuli

Ctrl + Alt + W

Ovládání + Možnost + W

Otevřít tabule

Alt + Shift + W

Ovládání + Příkaz + W

Další prostor

Alt + šipka dolů

Option + šipka dolů

Předchozí prostor

Alt + šipka nahoru

Option + šipka nahoru

Otevřít panel Aktivita

Ctrl + Shift + Mezerník

Příkaz + Shift + Mezerník

Zpráva s příznakem

Ctrl + Shift + _

Ovládání + Shift + _

Přidat soubor GIF

Alt + G

Možnost + G

Přidat emotikony

Ctrl + Alt + Mezera

Možnost + Ovládací prvek + Mezerník

Připojit soubor

Alt + A

Option + Příkaz + A

Zobrazit osoby

Ctrl + Alt + 5

Ovládání + Možnost + 5

Zobrazit oblíbené položky

Ctrl + Alt + U

Ovládání + Možnost + U

Zobrazit @ Zmínky ke mně

Alt + Shift + O

Ovládání + Možnost + O

Zobrazit @ Zmínky všem

Alt + Shift + L

Ovládání + Možnost + L

Zobrazit příznaky

Ctrl + Alt + F

Ovládání + Možnost + F

Zobrazit oznámení

Ctrl + Alt + N

Ovládání + Možnost + N

Zobrazit nepřečtené

Ctrl + Alt + R

Ovládání + Možnost + R

Zobrazit pracovní verze

Ctrl + Alt + D

Ovládání + Možnost + D

Formátování

Akce

Klávesnice systému Windows

Klávesnice Mac

Přidat nový řádek ve zprávě

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopírovat

Ctrl + C

Příkaz + C

Tučné

Ctrl + B

Příkaz + B

Kurzíva

Ctrl + I

Příkaz + I

Podtržené

Ctrl + U

Příkaz + U

Jazyk Markdown

Alt + Shift + M

Příkaz + Ovládání + M

Vložit

Ctrl + V

Příkaz + V

Vyjmout

Ctrl + X

Příkaz + X

Zpět

Ctrl + Z

Příkaz + Z

Znovu

Ctrl + Y

Příkaz + Shift + Z

Najít další

Nedostupné

Option + Příkaz + G

Použít výběr pro hledání

Nedostupné

Příkaz + E

Zkontrolovat dokument nyní

Nedostupné

Příkaz + ;

Spustit diktování

Nedostupné

fn fn

Zobrazit pravopis a gramatiku

Nedostupné

Příkaz + :

Vybrat blok textu

Ctrl + Shift + šipka nahoru

Nedostupné

Vložit text jako fragment kódu

Ctrl + Shift + V

Nedostupné

Odebrání formátování

Alt + Shift + C

Nedostupné

Další odstavec

Ctrl + šipka dolů

Nedostupné

Předchozí odstavec

Ctrl + šipka nahoru

Nedostupné

Odpovědět

Alt + R

Možnost + R

Stránka dolů

PgDn

fn + PgDn

Stránka nahoru

PgUp

fn + PgUp

Volání a schůzka

Akce

Klávesnice systému Windows

Klávesnice Mac

Při odpovídání na hovor

Ctrl + Shift + L

Příkaz +Shift + L

Zahájení hovoru

Alt + C

Možnost + C

Ukončení hovoru

Alt + Shift + K

Příkaz + Shift + K

Odmítnutí hovoru

Ctrl + Shift + X

Příkaz + Shift + X

Otevřít číselník

Ctrl + Alt + K

Ovládání + Možnost + K

Ztlumit zvuk

Ctrl + Alt + M

Ovládání + Možnost + M

Video se zasouvá/vypíná

Ctrl + Alt + V

Ovládání + Možnost + V

Přidat hosta

Ctrl + Alt + G

Ovládání + Možnost + G

Sdílet obrazovku

Alt + Shift + D

Ovládání + Shift + D

Zobrazit ovládací prvky schůzky

Ctrl + Alt + Q

Ovládání + Možnost + Q

Ukončit řízení vzdálené plochy

Shift + Alt +V

Příkaz + Možnost + V