Disse snarveiene gjelder for Webex-appen, men hvis du bruker Webex Meetings eller Events, kan du se Webex Meetings and Webex Events Accessibility Features.

Tastatursnarveier-menyen

Gå til Hjelp og velg Hurtigtaster , eller brukCtrl + / for å få tilgang til hurtigmenyen i appen.

De mest brukte snarveiene vises, og du kan også søke gjennom listen.

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennom Webex.

Noen hurtigtaster fungerer i en bestemt kontekst. Ctrl +B veksler for eksempel fet tekst når du skriver en melding.

 • Bruk CTRL og et tall til å gå gjennom elementene i navigasjonsmenyen. For eksempel: Ctrl + 1 bringer deg til det første elementet, og Ctrl + 2 tar deg til det andre elementet.

 • Bruk Tab-tasten til å navigere i appen, bruk Skift + Tab til å navigere gjennom elementer.

 • Bruk Alt med venstre eller høyre piltast, til å navigere fremover og bakover gjennom mellomrom og tabulatorer, og merk mellomrom som lest.

 • Bruk mellomromstasten eller ENTER til å velge elementer.

Generelt

Handling

Hurtigtast

Avansert søk

Skift + Retur

Kopier plassinformasjon til utklippstavlen

CTRL + SKIFT + K

Gå tilbake/fremover i loggen

ALT + Pil venstre/høyre

Gå til anrop

Ctrl + 4

Gå til kontakter

Ctrl + 3

Gå til møter

Ctrl + 5

Gå til meldinger

Ctrl + 1

Gå til team

Ctrl + 2

Åpne hjelpesenteret

F1

Åpne søkeboks for tastatursnarveier

Ctrl + /

Søk

Ctrl + F

Avslutt Webex

Ctrl + Q

Meldinger

Handling

Hurtigtast

Legg til en GIF

Ctrl + G

Legg ved en fil

Ctrl + O

Opprett et område

CTRL + SKIFT + N

Legg til personer

CTRL + SKIFT + P

Gå til alle (mellomrom og direkte) liste

ALT + SKIFT + A

Gå til listen over direktemeldinger

ALT + SKIFT + B

Gå til Spaces List

ALT + SKIFT + C

Gå til kladder

ALT + SKIFT + K

Gå til @ Omtaler til meg

ALT + SKIFT + F

Gå til @ Omtaler til alle

ALT + SKIFT + G

Gå til flagg

ALT + SKIFT + J

Gå til tråder

ALT + SKIFT + I

Gå til siste melding i Fokus

Ctrl + H

Gå til skriv meldingsområde

CTRL + SKIFT + I

Gå til Varsler

ALT + SKIFT + D

Gå til Ulest

ALT + SKIFT + E

Forlat Space

CTRL + SKIFT + E

Flytte opp/ned i spaces-listen

ALT + Ned/Opp

Ny tavle

ALT + SKIFT + U

Søk på et Space

CTRL + SKIFT + J

Send en direktemelding

Ctrl + N

Vis høyreklikkmeny

Skift + F10

Legg til favoritter

CTRL + SKIFT + F

Formatering

Handling

Hurtigtast

Legg til ny linje i melding

Skift + Enter

Markdown

ALT + SKIFT + M

Fet

Ctrl + B

Kursiv

Ctrl + I

Understrek

Ctrl + U

Punktliste

ALT + SKIFT + U

Nummerert liste

ALT + SKIFT + O

Størrelse på overskrift 1

ALT + SKIFT + 1

Størrelse på overskrift 2

ALT + SKIFT + 2

Størrelse på overskrift 3

ALT + SKIFT + 3

Angre

Ctrl + Z

Gjenta

Ctrl + Y

Kopier

Ctrl + C

Klipp ut

Ctrl + X

Lim inn

Ctrl + V

Legg til emoji

Windows-tast + .

Koblingen Sett inn personlig møterom

ALT + SKIFT + P

PgDn

PgDn

Side opp

PgUp

Anrop og møte

Handling

Hurtigtast

Svare på et anrop

Ctrl + K

Svare med en melding

Ctrl + J

Avslutte en samtale

Ctrl + L

Overføre en samtale

ALT + SKIFT + T

Avslå et anrop

Ctrl + D

Legg til gjest

CTRL + SKIFT + G

Del innhold

CTRL + SKIFT + D

Bytte til full skjerm

ALT + SKIFT + Y

Lukk dialogboks

Alt + F4

Zoome inn/ut når du deler

Ctrl + (+ Pluss)/(- Minus)

Tilpass delt innhold til bredde

CTRL + SKIFT + W

Synkroniser visning av delt innhold

CTRL + SKIFT + Y

Miniatyrbildevisning

Ctrl + T

Avslutt deling

CTRL + SKIFT + Z

Vis/skjul menylinje

CTRL + SKIFT + H

Låse/låse opp et møte

ALT + SKIFT + L

Vinduet Forankring/koble fra samtale

Ctrl + Alt + P

Start merknad

ALT + SKIFT + Z

Stans deling midlertidig eller fortsett deling

ALT + SKIFT + S

Del tavle

CTRL + SKIFT + B

Dele et program

CTRL + SKIFT + A

Tillat alle deltakere å dele

CTRL + SKIFT + S

Demp alle deltakere

CTRL + SKIFT + U

Stopp merknadsskriving

ALT + SKIFT + X

Åpne talltastatur

CTRL + SKIFT + K

Dempet/opphev demping av lyd

Ctrl + M

Video på/av

CTRL + SKIFT + V

Vis møtekontroller

CTRL + SKIFT + Q

Bla til Åpne og dele en fil

Ctrl + O

Skriv ut dokument som deles

Ctrl + P

Forrige lysbilde ved deling

PgUp

Neste lysbilde ved deling

PgDn

Løft /senk hånden

CTRL + SKIFT + R

Senk alle deltakernes hender

CTRL + SKIFT + L

Bytte mellom innhold og fanevisning

F6

Roter side mot venstre når fildeling

CTRL + SKIFT +

Roter side mot høyre når fildeling

CTRL + SKIFT + >

Dempe møtedeltakere

CTRL + SKIFT + U

Tilordne rettigheter til møtedeltakere

Ctrl + R

Foreta et lydanrop

Ctrl + Alt + C

Foreta et videoanrop

Ctrl + Alt + V

Aktivere/deaktivere musikkmodus

CTRL + SKIFT + M

Aktivere/deaktivere skjermleser

CTRL + SKIFT + C

Overføre en fil

CTRL + SKIFT + T

Kopier tekst fra chatpanelet

Ctrl + A

Avslutt fjernkontroll for eksternt skrivebord

ALT + SKIFT + V

Start fjernkontroll for eksternt skrivebord

ALT + SKIFT + R

Tastatursnarveier-menyen

Gå til Hjelp og velg Hurtigtaster , eller brukKommando + / for å få tilgang til hurtigmenyen i appen.

De mest brukte snarveiene vises, og du kan også søke gjennom listen.

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennom Webex.

Noen hurtigtaster fungerer i en bestemt kontekst. Kommando + B veksler for eksempel fet tekst når du skriver en melding.

 • Bruk Tab-tasten til å navigere i appen, bruk Skift + Tab for å navigere tilbake gjennom elementer.

 • Bruk piltastene til å navigere gjennom meldinger, mellomrom eller andre menyelementer i appen.

 • Bruk Kommando med venstre og høyre piltast, til å navigere fremover og bakover gjennom mellomrom og tabulatorer, og merk mellomrom som lest.

 • Bruk mellomromstasten eller Enter-tasten til å velge elementer.

Generelt

Handling

Hurtigtast

Søk i verdensrommet

Kommando + Skift + J

Kopier plassinformasjon til utklippstavlen

Kommando + Tilvalg + K

Gå tilbake i loggen

Kommando + [

Gå fremover i loggen

Kommando + ]

Gå til anrop

Kommando + Skift + C

Gå til kontakter

Kommando + Skift + G

Gå til møter

Kommando + Skift + M

Gå til meldinger

Kommando + Skift + A

Gå til team

Kommando + Skift + T

Åpne søkeboks for tastatursnarveier

Kommando + /

Søk

Kommando + F

Åpne innstillinger

Kommando + ,

Avslutt Webex

Kommando + Q

Meldinger

Handling

Hurtigtast

Legg til en GIF

Ctrl + G

Legg ved en fil

Kommando + Tilvalg + A

Bla gjennom og åpne en fil

Kommando + O

Opprett et område

Kommando + Skift + N

Legg til personer

Kommando + Skift + P

Gå til alle (mellomrom og direkte) liste

Kommando + 1

Gå til listen over direktemeldinger

Kommando + 2

Gå til Spaces List

Kommando + 3

Gå til kladder

Kommando + 0

Gå til @ Omtaler til alle

Kommando + 7

Gå til @ Omtaler til meg

Kommando + 6

Gå til tråder

Kommando + 8

Gå til flagg

Kommando + 9

Gå til siste melding i Fokus

Kommando + H

Gå til skriv meldingsområde

Kommando + Skift + I

Gå til Varsler

Kommando + 4

Gå til Ulest

Kommando + 5

Forlat Space

Kommando + Tilvalg + E

Flytte opp/ned i spaces-listen

Tilvalg + Pil opp/pil ned

Ny tavle

Kommando + Tilvalg + U

Del tavle

Kommando + Skift + B

Send en direktemelding

Kommando + N

Vis innstillinger for plass

Ctrl + Skift + T

Vis høyreklikkmeny

Skift + F10

Rediger forrige melding

Skift + Pil opp

Formatering

Handling

Hurtigtast

Legg til ny linje i melding

Skift + Enter

Markdown

Kommando + Tilvalg + M

Fet

Kommando + B

Kursiv

Kommando + I

Understrek

Kommando + U

Størrelse på overskrift 1

Kommando + Tilvalg + 1

Størrelse på overskrift 2

Kommando + Tilvalg + 2

Størrelse på overskrift 3

Kommando + Tilvalg + 3

Velg alle

Kommando + A

Gjør om innskriving

Kommando + Skift + Z

Angre innskriving

Kommando + Z

Vis stavemåte og grammer

Kommando + ;

Lim inn og match stil

Kommando + Tilvalg + Skift + V

Kopier

Kommando + C

Klipp ut

Kommando + X

Lim inn

Kommando + V

Legg til emoji

Kommando + Ctrl + Mellomrom

Koblingen Sett inn personlig møterom

Ctrl + Skift + P

PgDn

fn + Pil ned

Side opp

fn + Pil opp

Anrop og møte

Handling

Hurtigtast

Start en samtale

Tilvalg + Kommando + C

Svare på et anrop

Kommando + K

Avslutte en samtale

Kommando + L

Overføre en samtale

Kommando + Tilvalg + T

Avslå et anrop

Kommando + D

Legg til gjest

Kommando + Tilvalg + G

Del innhold

Ctrl + Skift + D

Bytte til full skjerm

Ctrl + Skift + F

Del nettleser

Kommando + Tilvalg + B

Zoome inn/ut når du deler

Kommando +

Miniatyrbildevisning

Kommando + T

Avslutt deling

Ctrl + Skift + Z

Start merknad

Kommando + Tilvalg + Z

Stans deling midlertidig eller fortsett deling

Kommando + Tilvalg + S

Stopp merknadsskriving

Kommando + Tilvalg + X

Åpne talltastatur

Ctrl + Skift + K

Dempet/opphev demping av lyd

Kommando + M

Video på/av

Kommando + Skift + V

Vis møtekontroller

Ctrl + Skift + Q

Fjern merknader på tavle

Kommando + Slett

Fjern pekere

Kommando + Tilvalg + P

Løft /senk hånden

Kommando + Skift + R

Lås/lås opp møte

Kommando + Tilvalg + L

Dempe møtedeltakere

Kommando + Skift + U

Tilordne rettigheter til møtedeltakere

Kommando + R

Foreta et lydanrop

Kommando + Tilvalg + C

Foreta et videoanrop

Kommando + Tilvalg + U

Start fjernkontroll for eksternt skrivebord

Kommando + Tilvalg + R

Avslutt fjernkontroll for eksternt skrivebord

Kommando + Tilvalg + V

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennom Webex.

 • Bruk Tab-tasten til å navigere i appen, bruk Skift + Tab for å navigere tilbake gjennom elementer.

 • Bruk piltastene til å navigere gjennom meldinger, mellomrom eller andre menyelementer i appen.

 • Bruk mellomromstasten eller Enter-tasten til å velge elementer.

Hurtigtaster på weben

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Opprett et område

Alt + N

Tilvalg + N

Kontakt en person

Alt + P

Tilvalg + P

Åpne Områder

Ctrl + Alt + 1

Ctrl + Tilvalg + 1

Åpne Teams

Ctrl + Alt + 2

Ctrl + Tilvalg + 2

Åpne samtaler

Ctrl + Alt + 3

Ctrl + Tilvalg + 3

Åpne møter

Ctrl + Alt + 4

Ctrl + Tilvalg + 4

Søk

ALT + SKIFT + F

Tilvalg + F

Søk i verdensrommet

CTRL + ALT + SKIFT + F

Kommando + Tilvalg + F

Avslutt program

Ctrl + W

Kommando + W

Gå til neste inndeling

F6

Ikke tilgjengelig

Gå til forrige inndeling

Skift + F6

Ikke tilgjengelig

Åpne innstillinger/innstillinger

CTRL + SKIFT + ,

Skift + Kommando + ,

Tilbake

Ikke tilgjengelig

Tilvalg + Kommando + [

Videresend

Ikke tilgjengelig

Tilvalg + Kommando + ]

Vis Hjelp

Ctrl + F1

Kommando + F1

Lukk

Esc

Esc

Meldinger

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Favoritt

CTRL + SKIFT + F

Kommando + Tilvalg + V

Navigere i spacelist

Pil opp/ned

Pil opp/ned

Gå til Annen handling

Pil venstre/høyre

Pil venstre/høyre

Avstandslist-panelet

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + L

Forlat område

Ctrl + Alt + E

Kommando + Tilvalg + E

Vis innstillinger for område

Ctrl + Alt + S

Kommando + Tilvalg + S

Gå til Team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Tilvalg + T

Legg til personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Tilvalg + P

Opprett tavle

Ctrl + Alt + W

Ctrl + Tilvalg + W

Åpne tavler

ALT + SKIFT + W

Ctrl + Kommando + W

Neste område

ALT + PIL NED

Tilvalg + Pil ned

Forrige område

ALT + PIL OPP

Tilvalg + Pil opp

Åpne aktivitetspanel

CTRL + SKIFT + MELLOMROM

Kommando + Skift + Mellomrom

Flagg melding

CTRL + SKIFT + _

Ctrl + Skift + _

Legg til GIF

Alt + G

Tilvalg + G

Legg til emoji

CTRL + ALT + MELLOMROM

Tilvalg + Ctrl + MELLOMROM

Legg ved fil

Alt + A

Tilvalg + Kommando + A

Vis personer

Ctrl + Alt + 5

Ctrl + Tilvalg + 5

Vis favoritter

Ctrl + Alt + U

Ctrl + Tilvalg + U

Vis @ Omtaler til meg

ALT + SKIFT + O

Ctrl + Tilvalg + O

Vis @ Omtaler til alle

ALT + SKIFT + L

Ctrl + Tilvalg + L

Vis flagg

Ctrl + Alt + F

Ctrl + Tilvalg + F

Vis varsler

Ctrl + Alt + N

Ctrl + Tilvalg + N

Vis uleste

Ctrl + Alt + R

Ctrl + Tilvalg + R

Vis kladder

Ctrl + Alt + D

Ctrl + Tilvalg + D

Formatering

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Legg til ny linje i melding

Skift + Enter

Skift + Enter

Kopier

Ctrl + C

Kommando + C

Fet

Ctrl + B

Kommando + B

Kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Understrek

Ctrl + U

Kommando + U

Markdown

ALT + SKIFT + M

Kommando + Ctrl + M

Lim inn

Ctrl + V

Kommando + V

Klipp ut

Ctrl + X

Kommando + X

Angre

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gjenta

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Finn neste

Ikke tilgjengelig

Tilvalg + Kommando + G

Bruk merket område for Søk

Ikke tilgjengelig

Kommando + E

Sjekk dokument nå

Ikke tilgjengelig

Kommando + ;

Start diktering

Ikke tilgjengelig

fn fn

Vis staving og grammatikk

Ikke tilgjengelig

Kommando + :

Velg tekstblokk

CTRL + SKIFT + PIL OPP

Ikke tilgjengelig

Lime inn tekst som kodesnutt

CTRL + SKIFT + V

Ikke tilgjengelig

Fjern formatering

ALT + SKIFT + C

Ikke tilgjengelig

Neste avsnitt

CTRL + PIL NED

Ikke tilgjengelig

Forrige avsnitt

CTRL + PIL OPP

Ikke tilgjengelig

Svar

Alt + R

Tilvalg + R

PgDn

PgDn

fn + PgDn

Side opp

PgUp

fn + PgUp

Anrop og møte

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Svare på et anrop

CTRL + SKIFT + L

Kommando +Skift + L

Start en samtale

Alt + C

Tilvalg + C

Avslutte en samtale

ALT + SKIFT + K

Kommando + Skift + K

Avslå et anrop

CTRL + SKIFT + X

Kommando + Skift + X

Åpne talltastatur

Ctrl + Alt + K

Ctrl + Tilvalg + K

Dempet lyd

Ctrl + Alt + M

Ctrl + Tilvalg + M

Video på/av

Ctrl + Alt + V

Ctrl + Tilvalg + V

Legg til gjest

Ctrl + Alt + G

Ctrl + Tilvalg + G

Del skjerm

ALT + SKIFT + D

Ctrl + Skift + D

Vis møtekontroller

Ctrl + Alt + Q

Ctrl + Tilvalg + Q

Avslutt fjernkontroll for eksternt skrivebord

Skift + Alt +V

Kommando + Tilvalg + V