Pro přístup k hlasovým zprávám přímo ve Webexu nepotřebujete kódPIN.

Informace o tom, pro jakou volací službu jste nastaveni, najdete v tématu Webex | Zjistěte, jakou volací službu máte.

Přejděte do hlasové schránky , vyberte zprávu a pak ji poslouchejte jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu a zvolte Přehrát hlasovou zprávu.
  • V okně, které se otevře vpravo, klikněte na Přehrát.

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte zpět osobě zvukem nebo videem, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtené.

Hlasové zprávy mohou zobrazovat jeden z těchto indikátorů:

  • Výkřik – označuje naléhavou a důležitou hlasovou zprávu.

  • Klíč – označuje soukromou hlasovou zprávu. Soukromé zprávy nelze přeposílat jiným lidem.

  • Lock (pouze volání webexu (Unified CM) ) – Označuje zabezpečenou hlasovou zprávu. Při každém přehrávce zprávy se stáhne a po dokončení se místní soubor odstraní.


Pokud správce nenastaví hlasovou schránku tímto způsobem, můžete kliknout na Volat hlasovou schránku a podle pokynů poslouchat zprávy. Můžete také získat přístup k více funkcím hlasové pošty, jako je vytvoření přizpůsobené zprávy, odeslání zprávy a další. K přístupu k těmto funkcím potřebujete kód PIN – použijte postup nastavení kódu PIN nebo se obraťte na správce, pokud nemůžete kód PIN vytvořit.

Ujistěte se, že máte pin po ruce. Budete ji potřebovat k poslechu zpráv a správě hlasové schránky.

Informace o tom, pro jakou telefonní službu jste nastaveni, najdete v tématu Webex | Zjistěte, jakou volací službu máte.

1

Přejděte do hlasové schránky a klepněte na ji v horní části historie volání .

2

Vyberte zprávu a pak v informačním okně hlasové schránky klepněte na Přehrát .

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte zpět, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtené.

3

Pokud jste nastaveni pomocí volání ve Webexu (Unified CM), můžete ji po poslechu zprávy odeslat do složky Koš. Potáhnutím prstem doleva na zprávě klepněte na Odstranit. Pokud potřebujete zprávu obnovit, protože jste ji omylem smazali, přejděte do složky Koš, klepněte na ni a pak vyberte Obnovit.

4

Klepněte na , vyberte Volat hlasovou schránku a podle pokynů přistupujte k dalším funkcím hlasové pošty, jako je vytvoření přizpůsobené zprávy, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN. Pokud nemůžete vytvořit kód PIN, obraťte se na správce.