Webináře Webex jsou k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.


Webex pro státní správu nepodporuje webináře v zobrazení webovéhovysílání.

Plánování

Vlastnosti a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webcastu

Události (klasické)

Podpora mobilní aplikace Webex Meetings

Ano


 

Webináře nelze naplánovat pomocí mobilní aplikace.

Ano


 

Webináře v zobrazení webového vysílání nelze v mobilní aplikaci naplánovat ani spustit.

Ne

Webex pro státní podporu

Ano


 

Webex pro státní správu podporuje webináře pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Ne

Ano

Podpora plánovače Webex

Ne

Ne

Ano

Aktualizovaný webový plánovač

Ano

Ano

Ne

Maximální počet účastníků

Na základě zakoupené kapacity plánu s maximálně 10 000 účastníky a 500 hostiteli, spoluhostiteli a panelisty.

Na základě zakoupené kapacity plánu s maximálně 100 000 účastníky a 500 hostiteli, spoluhostiteli a panelisty.


 

Webináře v zobrazení webového vysílání jsou k dispozici pouze pro plány, které podporují 3000 nebo více uživatelů.

Akce 1000 zákazníků: 1000

Akce 3000 zákazníků: 3000

Maximální počet hostitelů, spoluhostitelů a panelistů

500

500

1000


 

Toto maximum je zahrnuto v maximálním počtu účastníků. Pokud například váš plán podporuje 3000 účastníků, 1000 z těchto účastníků může být hostiteli, spoluhostiteli a panelisté.

Šablonywebinářů / událostí v plánovači

Ano

Ne

Ano

Nastavení vlastních webinářů a typu relace

Ne

Ne

Ano

Programwebináře / akce

Ne

Ne

Ano

Naplánování webináře ve více časových pásmech

Ne

Ne

Ano

Přidání spoluhostitele nebo alternativního hostitele

Spoluhostitel

Spoluhostitel

Alternativní hostitel

Povolení automatických cvičení

Ano

Ano

Ne

Povolit automatické nahrávání

Ano

Ano

Ne

Obrázek webináře/ události

Ne

Ne

Ano

Obrázek hostitele

Ne

Ne

Ano

Nahrajte materiál webináře / události při plánování

Ne

Ne

Ano

Pozvání účastníků z webového plánovače

Ano

Ano

Ano

Import seznamu pozvánek ze souboru CSV

Ano

Ano

Ano

Informace o panelistovi

Ne

Ne

Ano

Registrace účastníků

Ano

Ano

Ano

Požadovaná možnost ID registrace

Ano

Ano

Ano

Heslo k registraci

Ano

Ano

Ano

Automatické schválení registrace

Ano

Ano

Ano

Implementace registračního limitu

Ano

Ano

Ano

Vlastní registrační stránka

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Ne

Vlastní vstupní stránka

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Ne

Plánování rest API

Ano

Ne

Ne

Nastavení elektronického obchodování

Ne

Ne

Ano

E-mailové pozvánky

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou účastníkům odeslány poté, co hostitel schválí jejich registraci nebo pokud je hostitel přidá do webináře.

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou účastníkům odeslány poté, co hostitel schválí jejich registraci nebo pokud je hostitel přidá do webináře.

Ano


 

Pořadatel se může rozhodnout, kdy má pozvánky na událost odeslat a kdo je obdrží.

Odesílání e-mailů s pozvánkami ve formátu prostého textu

Ne

Ne

Ano

E-mailová připomenutí

Ano


 

Nepodporuje více automatických e-mailů s připomenutím.

Ano


 

Nepodporuje více automatických e-mailů s připomenutím.

Ano

Následné e-maily

Ne

Ne

Ano

Vlastní šablony e-mailů

Ne

Ne

Ano

Ve webináři

Funkce a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webcastu

Události (klasické)

Panelistická a účastnická lobby

Ne

Ne

Ne

Chatujte se všemi pro účastníky, panelisty, hostitele a spoluhostitele

Ano

Ano

Ano

Panelisté mohou iniciovat chat s účastníky

Ne

Ne

Ano

Připojení prostřednictvím videozařízení

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Maximální počet hostitelů, spoluhostitelů a panelistů, kteří se mohou připojit prostřednictvím videozařízení

200

200

200

Kdo může zobrazit seznam účastníků

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Hostitel může rozhodnout, zda všichni účastníci mohou zobrazit seznam účastníků nebo povolit pouze hostitele, alternativní hostitele, prezentujícího a panelisty.

Pomocník Webex pro schůzky Webex

Ano


 

Webex Assistant for Webex Meetings je součástí plánů podporujících 3000 nebo více uživatelů a jako doplněk pro plány podporující až 1000 uživatelů.

Ne

Ne

Živé skryté titulky a přepis

Ano

Ne

Ne

Překlad v reálném čase

Ano


 

To lze zakoupit jako doplněk pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Ne

Ne

HD video

Ano

Ano

Ne

Video reproduktoru lze vidět

Ano

Ano

Ano


 

Pouze prvních 1000 účastníků může vidět video řečníka.

Přizpůsobení a synchronizace zobrazení vymezené plochy

Ano

Ne

Ano

Přiblížení a oddálení v zobrazení mřížky

Ano

Ne

Ano

Ovládací prvek rozložení

Ano s nastavením zobrazení vymezené plochy; účastník si může vybrat vlastní rozvržení.

Ano s nastavením rozvržení živého přenosu; všichni účastníci uvidí stejné rozložení.

Ano

Zamknout webinář/ událost

Ano

Ano

Ano

Zobrazení rozložení specifická mřížka, skládaný, aktivní řečník nebo pouze obsah pro účastníky

Ne

Ano

Ne

Moderované ztlumení

Ano

Ano

Ne

Hostitelé/spoluhostitelé mohou zrušit ztlumení publika

Ano

Ne

Ano

Animované reakce na emodži

Ano

Ne

Ne

Hudební režim

Ano

Ano

Ne

Odstranění šumu pozadí

Ano

Ano

Ano

Profily přehledů lidí

Ano

Ne

Ne

Otázky a odpovědi (pouze desktopové a webové aplikace Webex)

Ano

Ano

Ano

Správa karet v Q&A (jenom webová aplikace)

Ano

Ne

Ne

Nastavení priority pro otázky zodpovězené ústně v Q&A (pouze webová aplikace)

Ano

Ne

Ne

Pořádání anket

Ne

Ano

Ano

Slido Hlasování a otázky a odpovědi Ano Ne Ne
Panel Aplikace (vložené aplikace) Ano Ne Ne

Sledování pozornosti

Ne

Ne

Ano

Optimalizace sdílení pro pohyb a video

Ano

Ano

Ne

Schůzky ve skupinách

Ne

Ne

Ne

Sdílení souborů MP4

Ne

Ne

Ano

Sdílet video

Ano

Ano

Ano

Tabule a anotace

Ano

Ne

Ano

Funkcea analýzy po webináři

Vlastnosti a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webcastu

Události (klasické)

Zpráva o registraci

Ano

Ano

Ano

Průzkum powebináři

Ne

Ne

Ano

Prezenční listina

Ano

Ne

Ano

Cílová adresa URL po ukončení webináře/ události

Ne

Ne

Ano

Zaznamenávání sestav přístupu

Ne

Ne

Ano