Rychlá zaneprázdněnost při vytáčení schůzky prostřednictvím adresy IP

Rychlé zaneprázdnění při vytáčení schůzky přes IP adresu

Při vytáčení adresy IP se hovor nepřipojí

 

K tomu může dojít, pokud koncový bod H.323 není registrován. Koncové body bez řízení volání jsou nepodporovanou konfigurací. Obraťte se na své IT oddělení pro další pomoc.

 

Byl tento článek užitečný?