UppTaget vid uppringning till ett möte via IP-adress

Upptaget vid uppringning till ett möte via IP-adress

När en IP-adress rings upp kopplas inte samtalet

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Detta kan inträffa om H. 323-slutpunkten inte är registrerad. Slut punkter utan samtals kontroll är en konfiguration som inte stöds. Kontakta din IT-avdelning för att få hjälp.

 

Var den här artikeln användbar?