Může alternativní hostitel spravovat registrace?

Může alternativní hostitel spravovat registrace?

Je alternativní hostitel schopen schvalovat registrace?

Je možné, aby alternativní hostitel spravoval registrace?

Mohou být sestavy relací taženy alternativním hostitelem?

Řešení:

Schůzky, školení a události Webexu

  • Oprávnění alternativního hostitele jsou omezena na spuštění nebo zastavení naplánované relace a/nebo nahrávání relace během její probíhající návštěvy.
  • Alternativní hostitel má omezená oprávnění a nemůže naplánovanou relaci žádným způsobem upravovat, včetně schválení registrace.
  • Alternativní hostitel nebude moci spouštět sestavy pro žádné relace, pro které jsou alternativním hostitelem.Poznámka: Pokud se alternativní hostitel pokusí schválit nevyřízenou žádost o registraci, obdrží následující zprávu: "Přístup byl odepřen" pouze hostitel má oprávnění schvalovat registraci účastníka."

Byl tento článek užitečný?

Související články
šipka nahoru