Da li alternativni domaćin može da upravlja registracijama?

Da li alternativni domaćin može da upravlja registracijama?

Da li alternativni domaćin može da odobri registracije?

Da li je moguće da alternativni domaćin upravlja registracijama?

Da li izveštaje o sesiji može da povuče alternativni domaćin?

Rešenje:

Webex sastanci, obuka idogađaji

  • Privilegije alternativnog domaćina su ograničene na pokretanje ili zaustavljanje planirane sesije i/ili snimanje sesije dok je ona u toku.
  • Alternativni domaćin ima ograničene dozvole i ne može da uređuje planiranu sesiju na bilo koji način, uključujući odobrenje registracije.
  • Alternativni domaćin neće moći da pokrene izveštaje za bilo koju sesiju za koju je alternativni domaćin.Napomena: Ako alternativni domaćin pokuša da odobri neobrađeni zahtev za registraciju, dobiće sledeću poruku: 'Pristup odbijen' samo domaćin ima privilegiju da odobri registraciju učesnika.'

Da li je ovaj članak bio koristan?

Srodni članci
strelica nagore