Je možné vytvořit anketu před zahájením schůzky Webex?

Je možné vytvořit anketu před zahájením schůzky Webex?

Jak vytvoříte anketu před schůzkou ve schůzkách Webex?


Řešení:

Webex Meetings nenabízí samostatný editor hlasování.

Podívejte se na alternativní řešení níže:

  1. Zahajte schůzku.
  2. Zobrazení volebního panelu:
    1. Přejděte do nabídky Zobrazení a vyberte Panely > Spravovat panely...

      Zobrazí se okno Spravovat panely.
    2. Na dostupných panelech: vyberte Dotazovánía klikněte na tlačítko Přidat >>.
    3. Klikněte na tlačítko OK.
  3. Vytvořte anketu s požadovanými otázkami, viz: Správa anket
  4. Přejděte do nabídky Soubor a vyberte Uložit > dotazech na hlasování.
  5. Vyberte umístění pro uložení ankety, zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
  6. Na další schůzce povolte panel dotazování pomocí kroku 2 výše.
  7. Přejděte do nabídky Soubor a vyberte Otevřít otázky hlasování....
  8. Vyberte dříve vytvořenou anketu a klikněte na tlačítko Otevřít.

Byl tento článek užitečný?

Související články
šipka nahoru