Är det möjligt att skapa en omröstning innan du startar ett Webex Meetings?

Går det att skapa en omröstning innan man startar ett Webex Meetings?

Hur skapar jag en omröstning före ett möte i Webex Meetings?


Lösning:

Webex Meetings finns ingen fristående omröstningsredigerare.

Men här nedanför följer en lösning:

 1. Starta ett möte.
 2. Visa omröstningspanelen:
  1. Gå till menyn Visa och välj Paneler och > Hanterapaneler...

   Fönstret Hantera paneler visas.
  2. I de tillgängliga panelerna: väljer du Omröstningar ochklickar sedan på knappen >> lägg till.
  3. Klicka på OK.
 3. Skapa en omröstning med önskade frågor, se: Hantera omröstningar
 4. Gå till menyn Fil och välj sedan Spara > Omröstningsfrågor.
 5. Välj en plats där du vill spara omröstningen, ange ett filnamn och klicka på Spara.
 6. Under nästa möte kan du aktivera omröstningspanelen med hjälp av steg 2 ovan.
 7. Gå till menyn Fil och välj sedan Öppna omröstningsfrågor ….
 8. Välj en omröstning du har skapat tidigare och klicka på Öppna.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
uppåtpil